• - KF i korthet 8 november 2022

  • - Anmälan till vuxenutbildningen inför vårterminen

  • - Drop-in café för anhöriga

  • - Byggtrafik när ny vandringsled förbereds i Örbyhus

  • - Kom ihåg att anmäla din eldstad

  • - Delta i kultur- och fritidsenkät

  • - Föreningsforum 16 november

  • - Förbättrade siffror i Svenskt Näringslivs ranking

  • - Följ siffrorna för valet i Tierps kommun

  • - Har du finsk anknytning?

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och inflytande

Förslag till ny översiktsplan

Nu finns ett förslag på det som ska bli kommunens nya översiktsplan, ÖP2050.

Arbetet med översiktplanen har pågått sedan 2018 och övergår nu i nästa fas. Förslaget är ute på samråd till och med 28 oktober 2022, välkommen med synpunkter på förslaget innan dess!

Läs förslaget och lämna synpunkter

Vad är en översiktpslan

En översiktsplan är en övergripande plan som sträcker sig långt in i framtiden. Den ska ange vilken riktning kommunen ska välja de kommande 30 åren. Planen ska omfatta hela kommunen och hur den ska utvecklas med bostäder, arbetstillfällen, samhällsservice och möjligheter till fritidsaktiviteter.