• 2018-10-19 - Dialog om Kulturhuset Möbeln, tema: praktiska frågor

  • 2018-10-17 - Nytt presidium i kommunfullmäktige

  • 2018-10-16 - Kommunfullmäktige sammanträder 16 oktober

  • 2018-10-15 - Lokalbokningen stängd 23/10 – 5/11

  • 2018-10-15 - Ny tidplan för arbetet med pendlarparkeringarna i Tierp

  • 2018-10-10 - Möt troll och guldbaggar på Sagostigen

  • 2018-10-10 - Ny grillkåta vid Kvarnbacken

  • 2018-10-09 - Planerad rivning vid Möbeln

  • 2018-10-08 - Brukarundersökning ska ge svar på hur verksamheten för funktionshindrade kan förbättras

  • 2018-10-08 - Höstmarknad i Tierp 11 oktober

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Bo, trafik och miljö

Första etappen av Siggbo trädgårdsstad har vunnit laga kraft

Nu har detaljplanen för första delen av Siggbo trädgårdsstad vunnit laga kraft. Detaljplanen med namnet 1058 Triangelparken är en av totalt två detaljplaner som rör bostadsdelen i Siggboområdet.

Bostadsdelarna för Siggbo delades upp i två detaljplaner, Siggbo trädgårdsstad och Triangelparken, där Triangelparken vann laga kraft den 3 april 2018.

Siggbo trädgårdsstad är utställd för granskning och målsättningen är att planen ska kunna antas i juni 2018. Denna finns att ta del av här på kommunens hemsida, men även i pappersversion på Tierps bibliotek och i kommunhusets entré.

Totalt möjliggör hela Siggbo trädgårdsstad för omkring 500 nya bostäder, varav Triangelparken svarar för 100-talet av dessa. Inom ramen för Triangelparken möjliggör vi för bostäder, skola, kontor och vårdboende för äldre.

Tierps kommun har arbetat med planering av Siggbo trädgårdsstad, handelsområde och företagspark de senaste fyra åren. Först ut i planprocessen var Siggbo företagspark som vann laga kraft 2016 och som nu är under uppbyggnad.

Därefter togs beslut om Siggbo handelsområde, en detaljplan som vann laga kraft 2017 och vars tillfarter påbörjas under året.

Det gulmarkerade området visar Triangelparken.