• 2021-04-15 - Pristagare för 2021 utsedda

 • 2021-04-14 - Helena Carlsson tillförordnad kommundirektör 

 • 2021-04-13 - Tierps kommun del av ”lockdown”-kampanj

 • 2021-04-06 - Mer närproducerat serveras i kommunens måltider

 • 2021-04-01 - Tierps kommundirektör byter kommun

 • 2021-03-30 - Partnerskap för blivande lärare
  - partnerskap med lärarstudenter


 • 2021-03-27 - Tierps vaccinationsmärke som gjutet

 • 2021-03-26 - Klimatutmaning har lett till positiva kommunförändringar

 • 2021-03-22 - E-tjänst för träd på kommunal mark

 • 2021-03-19 - Råtalloljespill sprids längs Roslagskusten

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Bo, trafik och miljö

Grilla säkert vid eldningsförbud

Risken för gräs- eller skogsbrand stor och därför är det tillsvidare eldningsförbud i hela Uppsala län. Det innebär att det är förbjudet att elda utomhus och att grilla fritt i naturen. Du får endast grilla på din egen tomt eller i iordningsställda grillplatser där risken för brandspridning är liten. Här kommer några tips från brandförsvaret på hur du grillar säkert i sommar!


Vad gäller vid eldningsförbud?

Vid eldningsförbud är det förbjudet att elda utomhus och att grilla fritt i naturen. Du får endast grilla på din egen tomt eller iordningsställda grillplatser där risken för brandspridning är liten. I undantagsfall avråder kommunen även från att grilla på iordningställda grillplatser.


Vid eldningsförbud är det förbjudet att:

 • använda engångsgrill
 • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring)
 • elda utomhus (gäller även gräsbränning).

Det är tillåtet att:

 • grilla med kol, briketter eller gas i en särskilt iordningsställd eldstad, till exempel en trädgårdsgrill. Det gäller under förutsättning att markägaren inte gett andra anvisningar
 • ha levande ljus och fotogenlampor utomhus vid exempelvis en fest i trädgården
 • använda friluftskök eller campingkök med försiktighet.

 

Vad bör jag tänka på för att grilla säkert?

 • Innan du grillar: kolla så att det inte råder eldningsförbud. Det gör du genom att ringa telefonsvarare 018-727 30 55. Är det eldningsförbud får du inte använda engångsgrill, bara grilla på egen tomt och i fasta, iordningställda grillplatser.
 • Elda inte om det blåser hårt.
 • Placera grillen stadigt och ett par meter från husvägg, plank eller annat som kan börja brinna.
 • Ha rikligt med vatten i närheten så att du kan släcka.
 • Lämna aldrig grillen utan bevakning.
 • Dränk kolen/engångsgrillen i mycket vatten och var säker på att allt svalnat innan du slänger resterna i soporna.
 • Tänk på att det är du som tänt elden som är ansvarig för att den inte sprider sig.

Vem utfärdar eldningsförbud?

Det är kommunens räddningschef eller Länsstyrelsen som beslutar om eldningsförbud när risken för gräs- eller skogsbrand är stor.

Varför utfärdas olika rekommendationer i olika kommuner?

Kommunerna ser olika ut och har olika förutsättningar vad gäller till exempel naturtyper och skyddsvärden. Minimera risken för en brand genom att till exempel alltid använda särskilt iordningställda grillplatser när du grillar. Det är viktigt att känna till att det är du som tänder elden som också är ansvarig för den. Du måste alltid ta hänsyn till väder och vind, hur torrt det är och att du har släckutrustning till hands, bland annat genom att ha tillgång till tillräckligt med vatten eller en brandsläckare.

En markägare kan också utfärda särskilda anvisningar om vad som gäller på dennes mark, till exempel att de avråder från all form av grillning.

Var hittar jag information om eldningsförbud?

Du kan alltid ringa Uppsala brandförsvars telefonsvarare 018-727 30 55 för att få veta om det råder eldningsförbud. Den uppdateras dygnet runt av vakthavande brandingenjör.