• 2021-10-13 - Nu blir det lättare att låna på biblioteken

  • 2021-10-12 - Hemtjänst Östra finalister i kompetensgalan Framtidsverket

  • 2021-10-06 - Hur kan vi underlätta din vardag digitalt?

  • 2021-09-29 - KF i korthet 21 september 2021

  • 2021-09-29 - Information om coronaviruset

  • 2021-08-24 - Helena Carlsson kvar som kommundirektör

  • 2021-06-15 - KF i korthet 8 juni 2021

  • 2021-05-28 - Tierps kommun stoppar inköp från Kronfågel

  • 2021-05-28 - Tierp bäst i länet på friluftsliv 2020

  • 2021-05-28 - Miljonsatsning på samarbete kring film i kulturskolan

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Bo, trafik och miljö

Fullsatt och finfika när turnén med medborgardialoger inför ÖP 2050 kom till Gröna Lund i Hjälmunge.

Hållnäs tar täten i ÖP-dialog

Dialogturnén om ÖP 2050 börjar få upp farten. Efter det andra dialogcaféet den 10 september är Hållnäsbygden i täten sett till besöksantal.

Rödmålade Gröna Lund i Hjälmunge har historisk kraft att locka besökare till olika evenemang. Medborgardialog om ny översiktsplan för Tierps kommun är inget undantag. Det var knappt att kommunens samtalsledare räckte för att lotsa sju ivriga grupper genom dialogens diskussioner och övningar.

En övning med olikfärgade träklossar och kommunkarta är en mycket uppskattad del av dialogerna. Gruppernas utmaning är att prata sig fram till ett gemensamt förslag för bästa placering av nya bostadsområden, företag och motionslokaler.

En kommunal översiktsplan ska peka ut riktningen på lång sikt för hur kommunens fysiska miljö bäst ska användas, utvecklas och bevaras. Gruppsamtalen i Gröna Lund lyfte lokalt betydelsefulla frågor, exempelvis fungerande mobiltelefoni och annan infrastruktur, muddring för att parera landhöjning, bevarande av hamnar och sjöbodar samt vad lokal hållbarhet kan innebära i termer av samhällsservice, livsmedels- och energiförsörjning.

Utförliga sammanställningar av dialogerna ska göras och kommer att publiceras fortlöpande.

Mehedeby nästa

På torsdag kväll den 12 september kan det bli ny folkvandring, då till dialogcaféet i Träffen, Mehedeby.

Mer att läsa om översiktsplanen samt hela turnéplanen för medborgardialoger finns på sidan ÖP 2050.