• - Förslag till ny översiktsplan

  • - Misstänkt matförgiftning var vanlig magsjuka

  • - Skyddat namn får inte användas 

  • - KF i korthet 8 juni 2022

  • - Nu ska cyklisterna höras

  • - Ökad samverkan och fler bostäder viktigt för företagarna

  • - Ny cykelväg ökar trafiksäkerheten

  • - Bättre samverkan mellan kommun och civilsamhälle

  • - Företagare rekordnöjda med kommunens service

  • - Nya yttre beredskapszonen och jodtabletter

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Handel och trygghet — tema för frukostmöte

Utvecklingen av Siggbo handelsområde och kommunpolisens arbete mot brott och för trygghet i Tierps kommun var bärande teman för välbesökt digitalt frukostmöte den 12 februari.

Med omkring 70 deltagare visar de lokala företagen och kommunens näringslivsenhet att pandemi och digital mötesform knappast är till nackdel för nätverkande och utbyte av information, snarare att sådana mötesforum är minst lika viktiga som i normala tider.

Inga förlorare

Thomas Hansen från CT Developement svarade för morgonens första dragning, med en lägesbild från företaget som får Siggbo handelsområde att växa med nya affärslokaler. Den först öppnade lågprismarknaden uppges ha haft en lyckad start. Nästa butiksöppning är att vänta i maj och följs om planerna håller av fler nyöppningar i augusti/september.

Thomas Hansen skissade upp en framtidsbild med få förlorare och avfärdade eventuella farhågor om att Tierps centrumhandel riskerar att utarmas. En nyckel till framgång är enligt Thomas Hansens redovisning att alla butiker kan både få och ge varandra draghjälp så att summan blir mer än delarna.

Tryggt och snyggt

Efter affärsutveckling övergick mötet till polisens arbete för att skapa trygghet och att motverka brott. Kommunpolis Jörgen Wilestedt i Norduppland, som är ett av polisområde Uppsalas två lokalpolisområden, kunde redovisa en utveckling med ökade bemanning hos lokalpolisområdena, bland annat de viktiga områdespoliserna. Polisens lokala arbetsstyrka är större nu än på många år, målsättningen är fortsatt ökning till 1990-talets nivå. Centrala arbetsområden är brottsförebyggnade, trygghets- och kontaktskapande. 2021 riktas särskilda insatser till att nå ut i skolor och bland ungdomar.

Jörgen Wilestedt ser bra ungdomskontakter och bred samverkan kring brottsförebyggande arbete, exempelvis sådant som formuleras i medborgarlöftet, som några av de viktigaste framgånsfaktorerna för att skapa trygghet, minska klotter och motverka brottslighet. Han berörde även det polisen kallar”attraherararbete”, att locka fler till polisyrket och särskilt förstås till Norduppland. Jörgen Wilestedt uppmuntrade alla i lokalsamhället att uppmuntra till just lokala sökande till Polishögskolan.

För dig som är intresserad av att se presentationerna i efterhand går det bra att ta del av dem i videoklippen nedan. De finns tillgängliga till och med den 31 mars.

Siggbo handelsområde

Tryggare Tierp