• 2019-06-17 - 112 anmälda till brandstationsinvigning

  • 2019-06-17 - Kommunfullmäktige i korthet

  • 2019-06-11 - Ny tobakslag från den 1 juli 2019

  • 2019-06-04 - Seniorrehab och träffpunkten Femklövern i ny form

  • 2019-06-04 - Två fastigheter på markanvisning

  • 2019-05-29 - Kommunstyrelsen i korthet

  • 2019-05-29 - Var med och skapa garngraffiti 15 juni

  • 2019-05-28 - Nytt ljus i Kulturhuset Möbeln

  • 2019-05-27 - Stort förtroende för brandförsvaret i Tierp, Uppsala och Östhammar

  • 2019-05-24 - Centralskolans kök i Tierp kan bli Årets klimatkök 2019

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Bo, trafik och miljö

Stormen fick elledningen att ge vika .

Hemtjänstkunder trygga trots stormen

Stormen Alfridas härjningar över Norduppland på nyåret innebar en del extra slit och arbetstimmar för hemtjänstens personal i Tierps kommun. Men inga kunder har farit illa och inga missöden är rapporterade.

Hemtjänstens personal är van vid tuffa och ibland ovanliga arbetsförutsättningar i vardagen.

-Kundfokuserade och inriktade på att hitta lösningar, säger en arbetsledare.

Från det norra hemtjänstområdet (Skärplinge, Hållnäs, Karlholm) rapporterades under torsdagseftermiddagen att fem av deras kunder fortfarande saknade ström. Dessa har erbjudits tillfällig plats på äldreboendet Wesslandia i Karlholm, men valt att åtminstone tills vidare stanna i sina hem där de har flera ordinarie dagliga besök av hemtjänsten.

Till några av de kunder i området som har regelbundna besök har personalen fått ta omvägar till fots genom skogen, på grund av fällda träd över bilvägen. Men inget värre än så och som inte gått att hantera enligt normala rutiner.

Kollar larmfunktioner

Hemtjänsten ser i sitt övervakningssystem vilka kunder vars trygghetslarm inte fungerar på grund av driftstörningar. I samband med avbrott som de Alfrida orsakade får även dessa kunder så snart som möjligt hembesök för kontroll av trygghet och larmfunktion, så att inget lämnas åt slumpen. Sådana kontroller görs inte bara på landsbygden utan omfattar även hemtjänstkunder med trygghetslarm i tätorterna.

Reparation kan dröja till 10 januari

På eftermiddagen den 3 januari saknade fortfarande drygt 1 200 av Vattenfalls kunder i Tierps kommun el. Vattenfall aktiverade på nyårsdagens kväll sin storstörningsorganisation, reparationsarbete pågår med både lokal personal och resurser från andra delar av landet. Felsökning sker både från marken och från luften med helikopter.

Vattenfalls första prognos den 3 januari var att merparten av de strömlösa hushållen i Tierps kommun och andra drabbade områden skulle få strömmen tillbaka under kvällen. Den prognosen ändrades senare i takt med att man fått en bättre bild av stormskadorna. På många ställen måste elnätet byggas upp på nytt. Det innebär att prognosen för fungerande elnät nu är satt till 1 vecka framåt, alltså i sämsta fall till den 10 januari. På de ställen där skadorna inte är lika stora kan reparationsarbetet gå fortare.

För aktuell information om strömavbrott se Vattenfalls kundservice