• 2020-09-14 - Ny portal för annonsering av offentliga upphandlingar

  • 2020-08-27 - Klarare kring ny bredbandsaktör

  • 2020-08-13 - Fler elever väljer att studera på Högbergsskolan

  • 2020-08-13 - Brandförsvaret avråder från eldning

  • 2020-08-11 - Nytt övergångsställe vid Centralskolan

  • 2020-08-06 - Att bada med hund och häst

  • 2020-07-29 - Tillgång till service och handel är liksom närhet till goda jobb lika betydelsefullt för att skapa och upprätthålla en hållbar kommun.

  • 2020-07-27 - Störningar i eldistribution och telefoni

  • 2020-07-21 - Fler cykelvägar önskas i hela Tierps kommun

  • 2020-07-17 - Varning - nu blommar jättelokan

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Förskola och utbildning

Högbergsskolan mönsterskola som lockar allt fler

De senaste årens positiva utveckling fortsätter för Högbergsskolan i Tierp. Inför läsåret 2017-18 har en mycket större andel än tidigare av hem­kommunens 9:or sökt gymnasieutbildning på hemmaplan.

-Andelen möjliga gymnasieelever från Tierps kommun har gått från 48 till över 60 procent. Det säger utbildningschef Henrik Hedqvist.

Det ökade elevintresset gäller såväl högskoleförberedande som yrkesinriktade program.

Sökintresset från elever i andra kommuner ökar också. Det är tydligt att Högbergsskolans utbud av idrottsspecialiseringar och inte minst bygget av inomhushall för motocross är av riksintresse.

Sammantaget innebär detta betydande ekonomiska plusfaktorer för skolan och för Tierps kommun i form av minskade utbetalningar av skolpeng till andra gymnasiekommuner och omvänt ett inflöde av skolpeng för de elever som söker sig hit. I förlängningen stärker det skolans möjligheter att bibehålla nuvarande kvalitet och att ytterligare utveckla exempelvis Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege.

En svensk mönsterskola

Högbergsskolan får positiv uppmärksamhet i fler sammanhang. I en inspirationsbok från Wordskills Sweden framställs skolan som en mönsterskola för yrkes­utbildningar. Worldskills Sweden, som står bakom Yrkes-SM och det svenska yrkeslandslaget, framhåller skolans aktiva satsning på att främja kontakten mellan elever och det lokala näringslivet, på arbetsplatsförlagt lärande, APL, arbete för att vända fördomar om industriyrken och yrkespraktik även för de elever som inte har obligatorisk APL i sina kursplaner.

I ett aktuellt material om skola och arbetsliv från Skolverket är Högbergsskolan också föregångsexempel.