• - Tillfällig beredning för likvärdig skola i Tierp

  • - Dags att göra skolvalet

  • - Lyckad jakt ger lokalt kött till äldreomsorgen

  • - KF i korthet den 13 december 2022

  • - KF i korthet 8 november 2022

  • - Anmälan till vuxenutbildningen inför vårterminen

  • - Drop-in café för anhöriga

  • - Byggtrafik när ny vandringsled förbereds i Örbyhus

  • - Kom ihåg att anmäla din eldstad

  • - Delta i kultur- och fritidsenkät

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Bo, trafik och miljö

Information från medborgarsamråd med UL

Den 30 januari arrangerades ett medborgarsamråd med Upplands Lokaltrafik (UL) hos Tierps kommun. De som inte hade möjlighet att närvara kunde ställa sina frågor till UL här via webben, dessa frågor med tillhörande svar från UL hittar du nu sammanställda här nedanför.

Totalt svarade 43 personer på formuläret, där man också hade möjlighet att ställa frågor till UL och lämna sina synpunkter. Här nedanför kan du läsa några av alla de frågor som kom in, med tillhörande svar från UL.

Sammanställningen av samtliga frågor och svar hittar du i dokumentet:
Medborgarsamråd, Tierps kommun, UL och Region Uppsala 2017-01-30 Pdf, 173 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 173 kB)

ULs presentation Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2 MB)

Frågor och synpunkter från enkäten på hemsidan

Biljetterna är för dyra
Förenkla biljettsystemet - absurt att det kostar mer att köpa biljett med mobilen än med reskassa när mobilen är mer lättillgänglig (finns inte automat att tex ladda på reskassa på alla orter, i Tierps kommun enbart)
Svar: UL ser till att vara tydligare i sin information om biljettpriser. Att köpa biljett med reskassa på mobiltelefonen är samma pris som att köpa med reskassa på kortet.

Priser vid resa över SL-område
Inverkan av SL:s nya prissystem som bygger på enhetstaxa skulle bevakas noggrant. Ifall det skulle främja kollektivtrafiken utan att leder till finansiellt fiasko skulle det vara en bra förbättring för samhället inom UL:s trafikområde (tänker mindre bilåkandet, färre trafikolyckor, attraktivare pendlingsmöjligheter). I dagsläget kostar en resa Tierp - Stockholm 88 kr + 30 kr = 118 kr, d.v.s. UL:s andel av kostnader är tre gånger högre än SL:s andel.
Svar: Om UL skulle införa denna typ av biljettsystem skulle detta sannolikt få en större påverkan på resenärerna i Uppsala län än i Stockholms län. SL har så många resenärer som köper periodkort vilket gör att deras nya prissystem är möjligt. Om UL skulle införa detta skulle det kosta lika mycket att åka Tierp – Uppsala som att åka inom Tierp med buss, vilken skulle innebära högre kostnader för resenärerna.

Biljettsamarbete med SJ?
Har till nyligen pendlat Uppsala-Tierp dagligen. Inled nytt biljettsamarbete med SJ på sträckan Tierp-Uppsala för att avlasta Upptåget i rusningstid. Fler tågset behövs då det ofta bara erbjuds ståplats i rusningstid.
Svar: UL är positiva till förslaget och har tagit en dialog med SJ om detta. Tyvärr var det prisförslag som UL fick av SJ alldeles för orimligt vilket gör att detta inte är möjligt just nu.

Längre tåg i rusningstid?
Jag önskar att det blir längre tåg i rusningstid och att tågen går varje kvart.
Svar: Längre tåg är på gång i framtiden. Tåg med avgångar varje kvart är tyvärr inget som UL har möjlighet att införa just nu. Fortsätter inflyttningen längs med Ostkustbanan skulle detta kunna bli verklighet.

Fler avgångar när dubbelspåren i Uppsala klara?
Snart är sträcken Uppsala - Gävle utbyggd till två spår hela vägen, kommer Upptåget då att köra alla avgångar Uppsala - Gävle istället för att bara trafikera Uppsala - Tierp vid varannan avgång? Och kommer det att bli uppehåll på alla stationer istället för att man hoppar över Marma, Älvkarleby och Furuvik vid några avgångar? Det skulle underlätta pendling till/från norra delen i UL:s trafikområde.

Finns det några planer på att tåget skall stanna varje halvtimme i Mehedeby/Marma/Älvkarleby inom de närmsta åren?

Svar: UL vill gärna att alla tåg ska stanna på alla stationer. De tåg som inte stannar på alla stationer är extratågen där UL hittade en ficka i SJ och godstågens tidtabell för att kunna sätta in. I nuläget prioriterar Trafikverket SJs tåg över Upptåget. Detta gör att Upptåget bara kan stanna på de hållplatser där det finns plats för SJs tåg att köra om Upptåget medan det står inne på stationen t.ex. i Skutskär.

Dubbelspår innebär att trafiken blir mer robust, d.v.s. mindre känslig och mindre risk för förseningar men tyvärr medför det inte att flera tåg kan trafikera sträckan. UL för fortsatt dialog med Trafikverket om detta samt om möjligheten för förbi-spår vid stationerna så att SJ kan köra om. ULs målsättning är att alla fem avgångar som inte stannar nu ska stanna på alla orter. Region Uppsala är överens om att de vill ha uppehållen på varje hållplats men det är Trafikverket som äger frågeställningen.

Problem vid byte mellan buss 100 och 514 i Björklinge
Svar:
Information från medborgare kom upp på samrådet att chaufförerna på bussarna 100 och 514 inte har dialog med varandra då problem kan uppstå vid förseningar vid bytet i Björklinge. Enligt medborgare fungerar inte bytet alls och långa väntestider på grund av missad anslutning är inte ovanligt.

UL tar med sig denna information. De ska se över bytet, om det går att sätta in mer väntetid och kontrollera så att chaufförerna för buss 100 och 514 kan kommunicera med varandra. Busshållplatsen Björklinge Södra planeras att byggas om.

Förenkla byte till SL-pendeln i Uppsala
Tiden mellan Upptågets ankomst till Uppsala och SL-pendelns avgång är alldeles för kort. Oftast stor trängsel på perrongen och Upptåget är nästan alltid några minuter försenat. Lägg om tågföringen och låt Upptåget gå fram på spåret som ligger på andra perrongen där SL-pendeln står så är problemet undanröjt.
Svar: UL kan tyvärr inte styra över SL’s tidtabell för avgångar men skulle gärna se att Upptåget kan gå upp parallellt med pendeln. En åtgärdsvalsstudie för södra Uppsala är på gång. När dubbelspåret öppnar kommer sträckan vid gamla Uppsala att bli mer robust vilket kan innebära mer tid mellan bytena.

Blir det fler snabbtåg Gävle-Tierp, Tierp-Gävle?
Svar:
Detta skulle fördela resenärerna bättre. På sikt kan UL se ett utbud för detta.