• 2020-11-30 - Bekräftad smitta inom vård och omsorg
  Avstå från besök för att hejda spridning


 • 2020-11-26 - Tierps kommun har bytt telefonisystem

 • 2020-11-17 - Gemensamt arbete för en tryggare miljö

 • 2020-11-13 - KF i korthet 3 november 2020

 • 2020-11-13 - Information om coronaviruset

 • 2020-11-09 - Nya cykelparkeringar med tak klara vid Örbyhus station

 • 2020-11-02 - Projekt för mer lokalproducerad mat är igång

 • 2020-10-16 - Minister fullmatad med kulturarv och motion

 • 2020-10-09 - Landshövdingen på coronasäkert besök vid Hjällsjön i Söderfors

 • 2020-10-02 - KF i korthet 22 september 2020

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och inflytande

Information om coronaviruset

Sidan uppdaterad 2020-11-20 (publicerad första gången 2020-02-27)

Försiktighet för att undvika att bli smittad av coronaviruset har blivit en del av vardagen. För att begränsa spridningen och antalet insjuknade i covid-19 ska de nationella riktlinjerna och Folkhälsomyndighetens rekommendationer följas.

Håll avstånd, jobba hemifrån om det är möjligt, undvik trängsel i kollektivtrafiken, på restauranger och på andra allmänna platser. Stanna hemma vid symptom vid sjukdom och utnyttja vårdens möjligheter till provtagning.

Tierps kommun har tillsammans med övriga kommuner i Uppsala län, Region Uppsala och Länsstyrelsen i Uppsala län, kontakt med andra ansvariga nationella myndigheter i Sverige och följer deras rekommendationer. 

Senaste nytt

 

2020-11-19
Ändrade rutiner och öppettider på bibliteken i Tierps kommun. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2020-11-19
Höstens kulturprogram iställs in med anledning av de skärpta allmänna råden i Uppsala län. Samtliga kulturevenemang ställs in fram till 31 december 2020.öppnas i nytt fönster

2020-11-13
Kulturskolan i Tierps kommun avbryter tillfälligt all undervisning där eleverna och lärare möts fysiskt.

2020-11-06
Enligt beslut i kommunstyrelsen finns nu ett bidrag för föreningar att söka för intäktsbortfall eller ökade kostnader p.g.a Covid -19.

2020-10-20
Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har, i samråd med bland annat smittskyddsläkaren i region Uppsala, fattat beslut om skärpta allmänna råd. De som vistas i Uppsala län uppmanas nu i möjligaste mån bara umgås med dem man bor tillsammans med.

2020-10-08
Från 5 oktober uppmanar Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster att familjemedlemmar till en covid-smittad person ska stanna hemma en vecka. Reglerna gäller vuxna och gymnasieungdomar. Den som får dessa förhållningsregler och inte kan arbeta hemifrån har möjlighet att söka smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Information från andra myndigheter

Var källkritisk. Lita bara på bekräftad information från ansvariga myndigheter. Aktuell sådan information finns på:

Så undviker du smitta - corona självtest

 • Stanna hemma om du känner dig förkyld
 • Stanna hemma om en familjemedlem är smittad av covid-19. Gäller vuxna och gymnasieungdomar.
 • Håll avstånd – två meter
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Använd handsprit om till möjligheten till handtvätt finns.
 • Undvik röra vid ansiktet med händerna
 • Undvik nära kontakt med sjuka människor
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Det hindrar smittspridningen och att händerna förorenas.

Frågor och svar om Covid-19 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du känner dig förkyld
Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber för att undvika att fler blir sjuka.

Testa om du behöver kontakta vården
Gör en självskattning för att se om du ska vårda dig hemma eller behöver kontakta vården.

Corona självtestlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stöd

Känner du oro för coronaviruset, eller känner någon som med oro? Folkhälsomyndigheten har samlat information och kontaktuppgifter till olika stödfunktioner.

Om du känner oro för Covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Våld i nära relationer
Ökad social distansering och mer tid i hemmet kan vara fysiskt, psykiskt och socialt påfrestande. Dessa omständigheter kan öka risken för våld i nära relationer. Våld i nära relationer kan vara fysisk, psykisk, digital, ekonomisk och sexuellt våld.

Kontaktuppgifter för stödöppnas i nytt fönster

Anhörigstöd
Har du någon familjemedlem som drabbats av covid-19 och känner att du behöver stöd som anhörig? Anhörigcentrum i Tierp hjälper dig.

Kontaktuppgifter till Anhörigcentrum

Frivilliga organisationer
Det finns ett stort engagemang från medborgare för dig som inte har hemtjänst eller redan får annan hjälp från kommunen, till exempel från frivilliga resurser inom Svenska kyrkan Tierps pastorat och dagligvaruhandeln.

Kontaktuppgifter till Tierps pastoratlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information på finska

Tietoa koronaviruksesta (covid-19) 18. maaliskuuta 2020
Uusi koronavirus herättää paljon kysymyksiä yleisön keskuudessa. Kansanterveysviraston mukaan koronaviruksen (covid-19) aiheuttaman tartunnan leviämisriski on Ruotsissa erittäin suuri.


Uppsalan läänin kunnat ja Region Uppsala yhdessä Uppsalan lääninhallituksen kanssa ovat yhteydessä vastuullisiin viranomaisiin ja noudattavat niiden suosituksia.


Yhteiskunnan puhelinpalvelut ovat erittäin kuormitettuja, erityisesti 1177. Auta todella avun tarpeessa olevia saamaan puhelunsa nopeammin perille. Viranomaisten verkkosivuilta saa vastaukset
moneen tavalliseen kysymykseen. Katso linkit alempaa.


Soita 113 13, jos et löydä tietoa netistä.
Soita 1177 ainoastaan, jos tarvitset henkilökohtaista sairaanhoitoneuvontaa. Älä käytä tätä numeroa yleisiin kysymyksiin, jotka liittyvät koronavirukseen tai viranomaisten suosituksiin.

Koronavirus Covid-19 aiheuttaa monia vilustumista tai influenssaa muistuttavia oireita. Pysy siksi kotona, jos tunnet itsesi vilustuneeksi välttääksesi tartunnan leviäminen toisiin. Enemmistöllä Covid-19 sairaus aiheuttaa lieviä oireita eikä heidän tarvitse ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon. Soita puhelinnumeroon 1177, jos tarvitset sairaanhoitoneuvontaa. Saat tuolloin apua oireiden arvioimisessa tai tietoa siitä, minne voit hakeutua hoitoon.

Täältä löydät vastuullisilta viranomaisilta tietoa viruksesta, tartunnan leviämisestä ja toimenpiteistä
epidemian torjumiseksi.

Kommunens arbete och inriktning

Tierps kommun har aktiverat en förstärkt ledningsfunktion för inriktning och samordning – för att hela tiden kunna anpassa sin organisation med anledning av coronaviruset och Covid-19. 

Kommunen följer rekommendationer från svenska expertmyndigheter samt beslut och uppmaningar från Sveriges regering. 

I fråga om åtgärder för att undvika att sprida smitta uppmanar Tierps kommun invånarna att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Tänk särskilt på att hålla avstånd, tvätta händerna och att prioritera svaga grupper. 

Förskola och grundskola

Kolla alltid Unikum för aktuell information.

Stanna hemma vid symtom
Elever och personal ska stanna hemma även vid lindriga symtom. De ska även stanna hemma så länga man är sjuk samt vara symtomfri i två dagar innan man kan gå tillbaka till skolan. Kom ihåg att anmäla frånvara enligt befintliga rutiner.

Regler och ansvar i skolfrågor kring Covid19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utökad provtagning från årskurs 4
För att bromsa smittspridning uppmanar Region Uppsala till testning av barn från årskurs 4 och uppåt, om de visar symtom som skulle kunna bero på covid-19. Provet är gratis och utförs bland annat vid vårdcentrum i Tierp.

Vårdnadshavare i Tierps kommun får via skolans informationskanaler utförlig information om denna ökade möjlighet till provtagning, samt hur bokning sker och vad man ska göra beroende på om provresultatet är positivt eller negativt.

Gymnasium, vuxenutbildning och SFI

Detaljerad information till elever och alla andra berörda på Högbergsskolan och inom vuxenutbildningen, samt Sfi förmedlas via skolans kanaler.

Högbergsskolans webbplats

Vård och omsorg

Vård och omsorg har vidtagit flera åtgärder för att minska risken för smittspridning och hantera misstänkt och konstaterad smitta på ett säkert sätt. Vi följer noggrant myndigheternas och Region Uppsalas rekommendationer samt förändringar i hur smittspridningen i samhället ser ut. När förändringar sker anpassar vi löpande verksamheten efter rådande förutsättningar.

Medarbetare, bemanning och kompetens
Vård och omsorg har stärkt upp med extra medarbetare inom särskilda boenden för äldre och inom LSS-boenden. Det har gjorts bland annat för att kunna erbjuda fler individuella aktiviteter och motverka ensamhet för dem som inte får ta emot besök.

Hur vet vi att personalen inte smittar?
Alla medarbetare stannar hemma vid minsta symptom. Det har på nationell nivå kommit fram att även personer utan symptom kan bära på viruset och därmed smitta andra. Vi följer därför myndigheternas och Region Uppsalas rekommendationer att alla medarbetare inom äldreomsorgen använder visir vid alla brukarkontakter. Inom LSS-verksamheten används det i alla moment där medarbetaren är fysiskt nära brukaren.

Alla medarbetare har utbildning i basala hygienrutiner. Vi har gått noggrant gått igenom i vilka situationer skyddsutrustning ska användas. Alla har även fått instruktioner om hur skyddsutrustningen ska hanteras samt tas på och av på ett säkert sätt.

Vi har haft tillgång till den skyddsutrustning vi behöver, även om det i perioder varit ansträngt.

Anhöriga välkomnas – till bokade besök på våra särskilda boenden
Från och med 1 oktober är anhöriga återigen välkomna att besöka Tierps kommuns särskilda boenden. Besök ska bokas i förväg, genomföras på smittsäkert sätt och får endast göras av personer som är symtomfria.

Alla besök ska bokas, det görs under kontorstid hos enhetschef vid respektive boende.

Krav på tidsbokning gäller även för helgbesök.
1-3 besökare vid varje besökstillfälle.
Personal möter och ledsagar in och ut. Inga besökare får röra sig fritt i lokalerna.
Besökare ska följa personalens instruktioner om handtvätt och hygien.
Besökare får visir som ska användas under hela besöket.
Alla besök sker i den boendes lägenhet, inga besök i allmänna utrymmen är tillåtna.
Besökare får inte delta i boendets aktiviteter eller måltider.
Eventuellt fika eller liknande får ordnas av besökare och boende i respektive lägenhet.
Besökare ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer gällande smittorisk, riskgrupper med mera.
Besökare ska lämna skriftlig uppgift på vilka som deltagit i besöket, som underlag för eventuell smittspårning.

Anpassad verksamhet
Vi anpassar verksamhet där personer från olika delar av kommunen träffas och i verksamheter där deltagarna behöver resa. Det gäller främst daglig verksamhet enligt LSS, dagverksamhet för personer med demenssjukdom och växelvård. Individuella lösningar har gjorts i samråd med berörda brukare och närstående. Ingen har blivit utan stöd.

Vem är smittad?
Om någon av brukarna eller medarbetarna konstateras smittade av covid-19 kan vi inte lämna ut vem det är. Det är sträng sekretess kring enskilda personer. Däremot, beroende på i vilken verksamhet den smittade finns, kan vi tala om vilken verksamhet det är. Då covid-19 faller under smittskyddslagen finns det en skyldighet att informera dem som kan ha blivit exponerade för smitta. Informationen ges enskilt till berörda, det vill säga inte genom generella informationsutskick eller media.

Kultur, fritid och evenemang

För information om eventuella inställda evenemang i kommunen, ta kontakt med arrangören. Detta gäller alla typer av evenemang, så som kultur, bio, dans, sport och liknande.

Höstens kulturprogram iställs in med anledning av de skärpta allmänna råden i Uppsala län. Samtliga kulturevenemang ställs in fram till 31 december 2020.öppnas i nytt fönster

Bibliotek
Från och med lördagen 21 november 2020 ändras öppettiderna för biblioteken i Tierps kommun och för Kulturhuset Möbeln. För att minska smittspringningen uppmanar vi alla besökare att enbart besöka biblioteken om det är nödvändigt och inte stanna längre vad som behövs.
Vi bistår enbart med service som innebär att vår personal kan hålla fysisk distansering med besökarna. Det är därför mycket viktigt att du som besökare tänker på att alltid hålla avstånd. Är det många besökare på en och samma gång kan du bli tvungen att vänta utanför biblioteket till dess att andra besökare lämnat lokalen. Vi ber er även att uppmärksamma att samtliga av våra bibliotek även är skolbibliotek och att det därför under vissa tider kan vara fler besökare än andra i form av skolklasser. Mer info finns på biblinord.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kulturskolan
Kulturskolan i Tierps kommun avbryter tillfälligt all undervisning där eleverna och lärare möts fysiskt. I viss utsträckning kommer istället distansundervisning erbjudas. Respektive lärare svarar på frågor för hur möjligheten för distansundervisning ser ut i ämnet de företräder.

Detta gäller 16 november - 30 november. Information om tiden efter detta kommer under v. 48.

Fritidsgårdarna och fritidsklubben
Fritidsgårdarna och fritidsklubben har öppet som vanligt och förtydligar de åtgärder som vi idag redan vidtar för att minska smittspridning. Personal på fritidsgårdarna och fritidsklubben ser till att alla besökare löpande tvättar händerna och bidrar till fysisk distansering. Antalet besökare som samtidigt får vistas i lokalerna kontrolleras löpande och är aldrig fler än 49 personer.

Fritidsgårdarna och fritidsklubben anordnar inga resor utan ställer in evenemang som inte följer de nya direktiven.

Fritidsgårdarna och fritidsklubben samtalar löpande med barnen och ungdomarna om det rådande Coronaläget och vikten av att följa Folkhälsomyndighetens senaste direktiv.

Aspenbadet, Vendelbadet, Björkängsbadet.
Detta gäller på baden fr o m 24 november. Nytt beslut kan tas med kort varsel.

 

Aspenbadet och Vendelbadet håller öppet enligt ordinarie öppettider men samtliga tider är endast för motionssim. För att kunna hålla avstånd så begränsar vi antalet besökare. Det kan innebära att ni behöver vänta utanför entrén till dess att andra besökare lämnar anläggningen. Björkängsbadet stängt resten av terminen.

 

 

Allmänhetens åkning PEK hallen och Vegahallen
Allmänhetens åkning inställd in från och med måndag 23/11.

Kompensationsbidrag
Enligt beslut i kommunstyrelsen finns nu ett bidrag för föreningar att söka för intäktsbortfall eller ökade kostnader p.g.a Covid -19.

Näringsliv

Information, råd och stöd
Tierps kommun till att upprätthålla lokalt nätverksarbete i rådande situation. Kommunen förmedlar information om de åtgärder som utformas på nationell, regional eller lokal nivå i syfte att underlätta för näringslivet.

Information, råd och stöd till dig som företagare

Informationsmaterial

Vill du sätta upp information om coronaviruset/Covid-19? På länkarna hittar du affischer att skriva ut på flera språk.

Håll avstånd!
Tierps kommuns kampanj för att påminna om vikten av att fortsätta hålla avstånd. Finns i A4 och A3.
Dåligt ögonmått? A4PDF (pdf, 610 kB) A3PDF (pdf, 1 MB)
Hänga med polarna? A4PDF (pdf, 681 kB) A3PDF (pdf, 1 MB)
Långtråkigt? A4PDF (pdf, 1 MB) A3PDF (pdf, 3 MB)
Upptäcka platser? A4PDF (pdf, 2 MB) A3PDF (pdf, 4 MB)
Bus eller godis? A4PDF (pdf, 4 MB) A3PDF (pdf, 8 MB)
Kramsugen? A4PDF (pdf, 2 MB) A3PDF (pdf, 4 MB)

Behöver du hjälp med utskrift? Kontakta Medborgarservice så hjälper vi till.

Information about the coronavirus

The new Coronavirus has raised a lot of questions among the public.

The municipalities of Uppsala County and Region Uppsala together with Uppsala County Administrative Board is monitoring the development in close contact with the responsible government authorities and we follow their recommendations.

If you have any general questions about Coronaviruses and how the authorities are handling the situation, or other concerns, please call 113 13.

If you have been abroad in the last 14 days and now have a fever or respiratory symptoms such as coughing, difficulty breathing or throat pain, do not go directly to a health centre. Instead, contact 1177 Vårdguiden on telephone number 1177 to receive information about where to go.

Below you will find more information from the responsible authorities concerning the virus, how it spreads, and handling of the outbreak.

Tietoa koronaviruksesta

Uusi koronavirus herättää paljon kysymyksiä yleisön keskuudessa.

Uppsalan läänin kunnat ja Region Uppsala yhdessä Uppsalan lääninhallituksen kanssa seuraavat tilanteen kehitystä, ovat yhteydessä vastuullisiin viranomaisiin ja noudattavat niiden suosituksia.

Jos sinulla on yleistä kysyttävää koronaviruksesta, viranomaisten toiminnasta tässä tilanteessa ja olet huolissasi, soita 113 13.

Sinun, joka olet 14 viime päivän aikana ollut ulkomailla ja jolla on kuumetta tai hengitystieoireita, kuten yskää, hengenahdistusta tai kurkkukipua, ei pidä suoraan hakeutua lääkärin/sairaalan vastaanotolle hoitoon. Ota sen sijaan yhteyttä hoito-opaspalveluun 1177 Vårdguiden soittamalla puhelinnumeroon 1177 saadaksesi tietoa siitä, minkä tahon puoleen voit kääntyä.

Täältä saat vastuullisilta viranomaisilta tietoa viruksesta, tartunnan leviämisestä ja torjuntatoimista.

معلومات عن فيروس كورونا

تتابع البلديات في محافظة أوبسالا وقطاع أوبسالا سويا مع إدارة محافظة أوبسالا تطور الأحداث، وتتواصل مع السلطات
المسؤولة وتطبق توصياتها.
إذا كان توجد لديك أسئلة عامة عن فيروس كورونا وكيف تتعامل السلطات بالوضع القائم وتشعر بالقلق، اتصل بالرقم
113 113 .
بالنسبة للشخص الذي كان مسافرا خارج السويد خلال ال 14 يوما الفائتة ويعاني من الحمى أو عوارض في المجاري
التنفسية مثل السعال وصعوبة التنفس أو ألم الحلق فيجب عليه أن يمتنع عن الذهاب مباشرة إلى عيادة الرعاية الصحية. بدلا
من ذلك يتوجب على هذا الشخص التواصل هاتفيا مع الرقم 1177 لكي يحصل على معلومات عن المكان الذي يتوجب
عليه مراجعته.

ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሮና ቫይሩስ ኮቪድ-19

እዚ ሓድሽ ኮሮና ቫይሩስ ንህዝቢ ብዙሓት ሕቶታት እዩ ኣለዓዒሉ።
እቶም ናይ ኡፕሳላ ኣውራጃን ናይ ዞባን ኮሙናት ምስ’ቶም ናይ ኣውራጃ ሽማግለታት ኮይኖም ነቲ ዝጓነፍ ዘሎ ምዕባሌ ይከታተሉ ኣለው፡ ምስ’ቶም ሓላፍነት ዘለዎም ሰበ ስልጣን ርክብ ስለዘለዎም ነቶም ለበዋታታቶም ይከታተሉ እዮም።
እንድሕር ብዛዕባ ኮሮና ሓፈሻዉያን ሕቶታት ኣለካ፡ ብዛዕባ እቶም ሰበ ስልጣናት ነቲ ኩነታት ብኸመይ ከምዝኣልይዎ ከምኡ’ውን ሻቕሎት ዝስመዓካ ኾይኑ፡ ናብ’ዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ስልኪ 113 13 ደውል።
ንስኻ ኣብ’ዞም ዝሓለፉ 14 መዓልትታት ኣብ ወጻኢ ዝነበርካ ከምኡ’ውን ረስኒ ወይ ናይ ሻምቡቆታት ኣየር/ንፋስ ናይ ሕማማ ምልክት ከም ሰዓል፡ ሕጽረት ትንፋስ ወይ ናይ ጎሮር ቃንዛ ኣልዩካ፡ ብቐጥታ ናብ ናይ ክንክን መቐበሊ ክትከይድ የብልካን። ኣብ ክንድኡ ምስ 1177 ናይ ክንክን መምርሒ ፡ ናበይ ክትውከስ ከምዘለካ ሓበሬታ ምእንቲ ክትረክብ ብቁጽሪ ስልኪ 1177 ርክብ ክትገብር ኣለካ።
ብዛዕባ እቲ ቫይሩስ ሓላፍነት ዘለዎም ሰበ ስልጣን፡ ምዝርጋሕን ምእላይን ናይ’ዚ ላብዕ ሓበሬታ ኣብ’ዚ ትረክብ።