• 2020-07-02 - Fler studenter med examensbevis från Högbergsskolan

 • 2020-07-01 - Ny portal för annonsering av offentliga upphandlingar

 • 2020-06-26 - Nya brygglägen lyfter kanotled

 • 2020-06-25 - Håll huvudet kallt när det är varmt

 • 2020-06-24 - Bra sysselsättning går hand i hand med hållbarhet

 • 2020-06-22 - Nya naturvårdsprojekt i Tierps kommun

 • 2020-06-18 - Kultur når äldreboenden trots Covid-19

 • 2020-06-17 - Högt tryck på bygglovskontoret

 • 2020-06-15 - E-tjänst för träd på kommunal mark

 • 2020-06-12 - Statsbidrag till att motverka segregationen

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och inflytande

Information om coronaviruset

coronavirus

Sidan uppdaterad 2020-04-30 (publicerad första gången 2020-02-27)

Det nya coronaviruset väcker många frågor hos allmänheten. Enligt Folkhälsomyndigheten är risken för smittspridning av coronasmitta (covid-19) i Sverige mycket hög.

Tierps kommun har tillsammans med övriga kommuner i Uppsala län, Region Uppsala och Länsstyrelsen i Uppsala län, kontakt med andra ansvariga nationella myndigheter i Sverige och följer deras rekommendationer. 

Information från andra myndigheter

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och att inte dela osäker information. På den här sidan hänvisar vi till bekräftad information från ansvariga myndigheter.

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt 1177. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det.

Läget just nu

Aktuell information finns på de ansvariga myndigheternas webbplatser:

Det här kan du göra för att undvika smitta

 • Undvik att röra vid ansiktet med händerna.
 • Undvik nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Samt före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk, det hindrar smittspridning och att händerna förorenas.

Frågor och svar om Covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du känner dig förkyld

Coronaviruset Covid-19 har flera symtom som liknar förkylning eller influensa. Stanna därför hemma om du känner dig förkyld för att undvika att fler blir sjuka. De flesta som insjuknar i Covid-19 blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården.

Testa om du behöver kontakta vården
Gör en självskattning för att se om du ska vårda dig hemma eller behöver kontakta vården.

Corona självtestlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pollenallergi eller Covid-19? På Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns frågor och svar om viruset.

Om du känner oro med anledning av coronaviruset

Känner du oro för det nya coronaviruset, eller om du möter andra med oro finns stöd och hjälp att få.

Folkhälsomyndigheten har samlat information och kontaktuppgifter till olika stödfunktioner på sin webbplats. Det finns specifika stödfunktioner som riktar sig till barn, unga och äldre, men också generella till allmänheten.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten: Om du känner oro för det nya coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunens arbete och inriktning

Tierps kommun har aktiverat en förstärkt ledningsfunktion för inriktning och samordning – för att hela tiden kunna anpassa sin organisation med anledning av coronaviruset och Covid-19. 

Kommunen följer rekommendationer från svenska expertmyndigheter samt beslut och uppmaningar från Sveriges regering. 

I fråga om åtgärder för att undvika att sprida smitta uppmanar Tierps kommun invånarna att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Tänk särskilt på att hålla avstånd, tvätta händerna och att prioritera svaga grupper. 

För dig som inte har hemtjänst och vill ha hjälp

Det finns ett stort engagemang från det civila samhället för dig som inte har hemtjänst eller redan får annan hjälp från kommunen, till exempel från frivilliga resurser som kyrkliga samfälligheter och dagligvaruhandeln.

Tierps kommun har därför i dagsläget bedömt att kommunen inte behöver vidta några särskilt riktade insatser eller åtgärder som inte finns hos andra aktörer i samhället.

Förskola och grundskola

Stanna hemma vid symtom

Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa. Elever och personal ska därför vara uppmärksamma även på lindriga symtom som vid förkylning eller influensa. Det kan vara feber, snuva, hosta eller svårigheter att andas. Men också ont i halsen, huvudvärk eller värk i muskler och leder.

Elever och personal ska, liksom alla andra i samhället, stanna hemma så länge man känner sig sjuk, samt vara symtomfri i två dagar innan man går tillbaka till skolan. Kom ihåg att anmäla frånvaro enligt befintliga rutiner.

Pollenallergi eller Covid-19? På Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns frågor och svar om viruset.

Skolverket har sammanställt frågor och svar om regler och ansvar i skolfrågor kring coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ingen prao årskurs 8

Skolledningen i Tierps kommun har bestämt att det inte blir någon prao för elever i årskurs 8 under vårterminen 2020.

Gymnasium, vuxenutbildning och SFI

Distansstudier från och med 18 mars 2020

All undervisning genomförs från och med den 18 mars 2020 på distans. Gymnasiesärskolans verksamhet fortsätter som vanligt, i väntan på andra besked från Skolverket eller regeringen.

Detaljerad information till elever och alla andra berörda på Högbergsskolan och inom vuxenutbildningen förmedlas via skolans kanaler. Det gäller hur undervisningen påverkas, planeras och ska bedrivas, åtkomst till elevdatorer som kan finnas kvar i skolan med mera.

Med beslutet om att övergå till distansundervisning följer Tierps kommun de nationella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som presenterades vid en presskonferens den 17 mars 2020.

Blir det någon studenten för avgångselever 2020?

Det blir ett studentfirande 5 juni för avgångselever på Högbergsskolan i Tierp. Firandet kommer dock ske under restriktiva förhållanden. Läs mer om regler och riktlinjer på Högbergsskolans webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vård och omsorg

Besöksstopp på vård- och omsorgsboenden

Sedan den 24 mars 2020 råder besöksstopp på samtliga vård- och omsorgsboenden i Tierps kommun. Vi ber besökare vänligt men bestämt att respektera detta.

Från och med den 1 april gäller besöksförbud på alla vård och omsorgsboenden för äldre i hela landet.

Frågor och svar

Vad gör kommunen för att kunna hantera smittspridning?
Vi planerar för att säkra bemanning vid eventuell ökad sjukfrånvaro bland medarbetarna.
Alla verksamheter har fått en påminnelse om vikten av att följa de grundläggande hygienrutinerna.

Hur vet ni att personalen inte smittar?
Anhöriga och brukare kan känna sig trygga med att det enbart är friska medarbetare som arbetar. Vi utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det vill säga att den som har symptom ska stanna hemma, samt fortsätta stanna hemma i minst 48 timmar efter tillfrisknande. Medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheter är utbildade i hur de ska hantera smittspridning och konstaterade sjukdomsfall enligt myndigheternas rekommendationer. Alla våra medarbetare har också mycket goda kunskaper om basala hygienrutiner och följer också dessa.

Är det brist på handsprit och plasthandskar i Tierps kommun?
För närvarande finns det tillgång till handsprit, ytdesinfektionsmedel och skyddsutrustning.

Hur planerar kommunen för ett scenario med fler smittade?
Utvecklingen följs kontinuerligt, både vad gäller personal och möjlighet att arbeta enligt gällande rutiner. Samtidigt pågår förberedelser för ett eventuellt scenario där fler är smittade, både personal och brukare. Vi ser bland annat över möjligheter för hur vi kan säkerställa tillräcklig tillgång på personal.

Hur hanterar Tierps kommun uppgifter om smitta?
Av sekretess- och integritetsskäl lämnar inte Tierps kommun ut några uppgifter kring enskilda sjukdomsfall. Det gäller både enskilda brukare och medarbetare. Tierps kommun följer alla gällande rutiner kring smittspårning.

Vem är det som är smittad?
Av integritetshänsyn och då sekretess gäller lämnar inte Tierps kommun ut några uppgifter kring enskilda sjukdomsfall. Det gäller både enskilda brukare och medarbetare. De som behöver bli informerade kommer att bli kontaktade.

Varför använder inte hemtjänsten munskydd?
Hemtjänsten följer myndigheternas rekommendationer beträffande när munskydd ska användas. Hemtjänstenen använder munskydd och övrig skyddsutrustning, enligt gällande regelverk, när de stödjer någon med misstänkt eller bekräftad smitta. Skyddsutrustningen tar hemtjänstpersonalen på och av hemma hos den som får stöd. De har inte på sig skyddsutrustning när de transporterar sig mellan olika besök.

Kultur, fritid och evenemang

Inställda evenemang

För information om eventuella inställda evenemang i kommunen, ta kontakt med arrangören. Detta gäller alla typer av evenemang, så som kultur, bio, dans, sport och liknande.

Kulturprogram
Kulturprogrammet har ställts in - men vissa aktiviteter har bytt arena. Ta del av digitala kultur-och barnaktiviteter som filosoficafeeér, påskpyssel och sagostunder. Följ facebooksidorna Kulturhuset Möbelnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Biblioteken i Tierplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att se vilka aktiviteter som erbjuds.

Konst på väg
Konstrundan Konst på väg blir Konst på webb. Varje dag under påskveckan, 6-13 april 2020, kommer utställare från konstrundan att publicera filmer där de visar sin konst på olika vis.  Följ facebooksidan Konst på väglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att ta del av konsten.

Vårmarknaden
Tierps vårmarknad 14 maj är inställd.

Sammankomster över 50 personer

Efter regeringsbeslut den 27 mars gäller förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Beslutet börjar gälla söndag den 29 mars.

För närmare information om eventuella inställda evenemang hänvisas till respektive arrangör. Detta gäller alla evenemangstyper (kultur, bio, dans, sport eller annat).

Regeringenlänk till annan webbplats
Polismyndighetenlänk till annan webbplats

Företag

Information, råd och stöd

Bland annat genom digitala frukost- och lunchmöten med det lokala näringslivet bidrar Tierps kommun till att upprätthålla lokalt nätverksarbete i rådande situation. Kommunen förmedlar information om de åtgärder som utformas på nationell, regional eller lokal nivå i syfte att underlätta för näringslivet.

Information, råd och stöd till dig som företagare

Informationsmaterial

Vill du sätta upp information om coronaviruset/Covid-19? På länkarna hittar du affischer att skriva ut på flera språk.

Behöver du hjälp med utskrift? Kontakta Medborgarservice så hjälper vi till.

Tietoa koronaviruksesta

Uusi koronavirus (covid-19) herättää paljon kysymyksiä yleisön keskuudessa. Uppsalan läänin kunnat ja Region Uppsala yhdessä Uppsalan lääninhallituksen kanssa seuraavat tilanteen kehitystä, toimivat yhteistyössä vastuullisten viranomaisten kanssa ja noudattavat niiden suosituksia.

Jos sinulla on sairauteen liittyvää kysyttävää, soita

11313
Jos sinulla on yleistä kysyttävää koronavirussairaudesta covid-19, voit soittaa kansalliseen tiedotusnumeroon 113 13.

1177 Vårdguiden
Pysy kotona, jos tunnet itsesi vilustuneeksi välttääksesi tartunnan leviäminen toisiin. Useimpien meistä ei tarvitse ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon. Syvempää tietoa Covid-19:sta saa sivustolta www.1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Soita puhelinnumeroon 1177, jos olet sairas ja tarvitset sairaanhoitoneuvontaalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Saat sieltä apua oireiden arvioimisessa tai tietoa siitä, minne voit hakeutua hoitoon.

Kansanterveysvirastollalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster on jatkuvasti päivitettyä tietoa tartunnan leviämisalueista.

Teckenspråk

Information about the coronavirus

The new Coronavirus has raised a lot of questions among the public.

The municipalities of Uppsala County and Region Uppsala together with Uppsala County Administrative Board is monitoring the development in close contact with the responsible government authorities and we follow their recommendations.

If you have any general questions about Coronaviruses and how the authorities are handling the situation, or other concerns, please call 113 13.

If you have been abroad in the last 14 days and now have a fever or respiratory symptoms such as coughing, difficulty breathing or throat pain, do not go directly to a health centre. Instead, contact 1177 Vårdguiden on telephone number 1177 to receive information about where to go.

Below you will find more information from the responsible authorities concerning the virus, how it spreads, and handling of the outbreak.

Tietoa koronaviruksesta

Uusi koronavirus herättää paljon kysymyksiä yleisön keskuudessa.

Uppsalan läänin kunnat ja Region Uppsala yhdessä Uppsalan lääninhallituksen kanssa seuraavat tilanteen kehitystä, ovat yhteydessä vastuullisiin viranomaisiin ja noudattavat niiden suosituksia.

Jos sinulla on yleistä kysyttävää koronaviruksesta, viranomaisten toiminnasta tässä tilanteessa ja olet huolissasi, soita 113 13.

Sinun, joka olet 14 viime päivän aikana ollut ulkomailla ja jolla on kuumetta tai hengitystieoireita, kuten yskää, hengenahdistusta tai kurkkukipua, ei pidä suoraan hakeutua lääkärin/sairaalan vastaanotolle hoitoon. Ota sen sijaan yhteyttä hoito-opaspalveluun 1177 Vårdguiden soittamalla puhelinnumeroon 1177 saadaksesi tietoa siitä, minkä tahon puoleen voit kääntyä.

Täältä saat vastuullisilta viranomaisilta tietoa viruksesta, tartunnan leviämisestä ja torjuntatoimista.

معلومات عن فيروس كورونا

تتابع البلديات في محافظة أوبسالا وقطاع أوبسالا سويا مع إدارة محافظة أوبسالا تطور الأحداث، وتتواصل مع السلطات
المسؤولة وتطبق توصياتها.
إذا كان توجد لديك أسئلة عامة عن فيروس كورونا وكيف تتعامل السلطات بالوضع القائم وتشعر بالقلق، اتصل بالرقم
113 113 .
بالنسبة للشخص الذي كان مسافرا خارج السويد خلال ال 14 يوما الفائتة ويعاني من الحمى أو عوارض في المجاري
التنفسية مثل السعال وصعوبة التنفس أو ألم الحلق فيجب عليه أن يمتنع عن الذهاب مباشرة إلى عيادة الرعاية الصحية. بدلا
من ذلك يتوجب على هذا الشخص التواصل هاتفيا مع الرقم 1177 لكي يحصل على معلومات عن المكان الذي يتوجب
عليه مراجعته.

ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሮና ቫይሩስ ኮቪድ-19

እዚ ሓድሽ ኮሮና ቫይሩስ ንህዝቢ ብዙሓት ሕቶታት እዩ ኣለዓዒሉ።
እቶም ናይ ኡፕሳላ ኣውራጃን ናይ ዞባን ኮሙናት ምስ’ቶም ናይ ኣውራጃ ሽማግለታት ኮይኖም ነቲ ዝጓነፍ ዘሎ ምዕባሌ ይከታተሉ ኣለው፡ ምስ’ቶም ሓላፍነት ዘለዎም ሰበ ስልጣን ርክብ ስለዘለዎም ነቶም ለበዋታታቶም ይከታተሉ እዮም።
እንድሕር ብዛዕባ ኮሮና ሓፈሻዉያን ሕቶታት ኣለካ፡ ብዛዕባ እቶም ሰበ ስልጣናት ነቲ ኩነታት ብኸመይ ከምዝኣልይዎ ከምኡ’ውን ሻቕሎት ዝስመዓካ ኾይኑ፡ ናብ’ዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ስልኪ 113 13 ደውል።
ንስኻ ኣብ’ዞም ዝሓለፉ 14 መዓልትታት ኣብ ወጻኢ ዝነበርካ ከምኡ’ውን ረስኒ ወይ ናይ ሻምቡቆታት ኣየር/ንፋስ ናይ ሕማማ ምልክት ከም ሰዓል፡ ሕጽረት ትንፋስ ወይ ናይ ጎሮር ቃንዛ ኣልዩካ፡ ብቐጥታ ናብ ናይ ክንክን መቐበሊ ክትከይድ የብልካን። ኣብ ክንድኡ ምስ 1177 ናይ ክንክን መምርሒ ፡ ናበይ ክትውከስ ከምዘለካ ሓበሬታ ምእንቲ ክትረክብ ብቁጽሪ ስልኪ 1177 ርክብ ክትገብር ኣለካ።
ብዛዕባ እቲ ቫይሩስ ሓላፍነት ዘለዎም ሰበ ስልጣን፡ ምዝርጋሕን ምእላይን ናይ’ዚ ላብዕ ሓበሬታ ኣብ’ዚ ትረክብ።