• 2020-03-27 - Så bidrar Tierps kommun till Världsnaturfondens klimatutmaning

  • 2020-03-25 - Elevnärvaron på Högbergsskolan ökade med 20 procent

  • 2020-03-24 - Information om coronaviruset

  • 2020-03-24 - Bekräftad Covid-19 vid vård- och omsorg i Tierps kommun

  • 2020-03-20 - Stöd till företag i Tierps kommun

  • 2020-03-18 - Vendelbadet: Beslut och planering inför sommaren

  • 2020-03-11 - Projektpengar för att öka lokalproducerat på kommunens tallrikar

  • 2020-03-06 - Skadegörelse på Bruksskolan i Söderfors

  • 2020-03-04 - Ingen islamisering i Tierps skolor

  • 2020-02-13 - ÖP-dialoger: Järnvägen enskilt viktigast för utveckling av nya bostadsområden

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och inflytande

Information om coronaviruset

coronavirus

Artikeln uppdaterad 2020-03-27 (publicerad första gången 2020-02-27)

Det nya coronaviruset väcker många frågor hos allmänheten. Enligt Folkhälsomyndigheten är risken för smittspridning av coronasmitta (covid-19) i Sverige mycket hög.

Kommunerna i Uppsala län och Region Uppsala tillsammans med Länsstyrelsen Uppsala har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer.

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt 1177. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det. Många vanliga frågor besvaras på myndigheternas webbplatser.

11313

Ring 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.

1177

Ring 1177 endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.

Vad gör jag om jag känner mig förkyld?

Coronaviruset Covid-19 har många symtom som liknar förkylning eller influensa. Stanna därför hemma om du känner dig förkyld, för att undvika att fler blir sjuka. De flesta som insjuknar i Covid-19 blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

Förskola och grundskola

I Tierps kommun följer vi fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk.

Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.

Skolverket har sammanställt frågor och svar om regler och ansvar i skolfrågor kring coronaviruslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Registrering av frånvaro
Det är viktigt att du som vårdnadshavare anmäler frånvaro enligt de ordinarie rutiner som finns. Om du har ett infektionskänsligt barn och är fundersam på om barnet ska gå i skolan eller inte ska du kontakta läkare för dialog och bedömning.

Ingen prao
Skolledningen i Tierps kommun har bestämt att det inte blir någon prao för elever i årskurs 8 under vårterminen 2020.

Gymnasium och vuxenutbildning

2020-03-17
Högbergsskolan stängs och tar inte emot några elever från och med onsdagen den 18 mars 2020. All undervisning genomförs från och med 18 mars på distans. Samma sak gäller för all kommunal vuxenutbildning och SFI i Tierp. Gymnasiesärskolans verksamhet fortsätter som vanligt, i väntan på andra besked från Skolverket eller regeringen.

Detaljerad information till elever och alla andra berörda på Högbergsskolan och inom vuxenutbildningen förmedlas via skolans kanaler. Det gäller hur undervisningen påverkas, planeras och ska bedrivas, åtkomst till elevdatorer som kan finnas kvar i skolan med mera.

Med beslutet om att övergå till distansundervisning följer Tierps kommun de nationella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som presenterades vid en presskonferens den 17 mars 2020.

Vård och omsorg

Tierps kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer att begränsa besök på särskilda boenden (äldreboenden, gruppbostäder). Detta för att inte smitta andra, särskilt äldre och andra personer i utsatta grupper.

Den som uppvisar minsta sjukdomssymtom ska stanna hemma.

Vi ber besökare till kommunens särskilda boenden för äldre eller gruppbostäder att ta dessa rekommendationer på största allvar. Undvik besök hos anhöriga eller bekanta på boenden, om besök inte är absolut nödvändigt.

Om du kommer på besök:
Ta närmaste väg till den du ska besöka.
Undvik att vistas i allmänna utrymmen.

Frågor och svar

Vad gör kommunen för att kunna hantera smittspridning?
Vi planerar för att säkra bemanning vid eventuell ökad sjukfrånvaro bland medarbetarna.
Alla verksamheter har fått en påminnelse om vikten av att följa de grundläggande hygienrutinerna.

Hur vet ni att personalen inte smittar?
Anhöriga och brukare kan känna sig trygga med att det enbart är friska medarbetare som arbetar. Vi utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer som är att om man känner symptom ska man stanna hemma. Vid tillfrisknande rekommenderas att man stannar hemma i minst 48 timmar efter man är symptomfri. Medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheter är utbildade i hur de ska hantera smittspridning och konstaterade sjukdomsfall enligt myndigheternas rekommendationer. Alla våra medarbetare har också mycket goda kunskaper om basala hygienrutiner och följer också dessa.

Är det brist på handsprit och plasthandskar i Tierps kommun?
För närvarande finns det tillgång till handsprit, ytdesinfektionsmedel och skyddsutrustning.

Hur planerar kommunen för ett scenario med fler smittade?
Utvecklingen följs kontinuerligt, både vad gäller personal och möjlighet att arbeta enligt gällande rutiner. Samtidigt pågår förberedelser för ett eventuellt scenario där fler är smittade, både personal och brukare. Vi ser bland annat över möjligheter för hur vi kan säkerställa tillräcklig tillgång på personal.

Hur hanterar Tierps kommun uppgifter om smitta?
Eftersom sekretess gäller lämnar inte Tierps kommun ut några uppgifter kring enskilda sjukdomsfall. Det gäller både enskilda brukare och medarbetare. Vi följer gällande rutiner kring smittspårning.

Vem är det som är smittad?
Eftersom sekretess gäller lämnar inte Tierps kommun ut några uppgifter kring enskilda sjukdomsfall. Det gäller både enskilda brukare och medarbetare. De som behöver bli informerade kommer att bli kontaktade.


Bekräftad Covid-19 vid vård- och omsorg i Tierps kommun

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk, det hindrar smittspridning och att händer förorenas.

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om covid-19 för de som är 70 år eller äldrelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För dig som inte har hemtjänst och vill ha hjälp

Det finns ett stort engagemang från det civila samhället för dig som inte har hemtjänst eller redan får annan hjälp från kommunen – till exempel från frivilliga resurser som kyrkliga samfälligheter och dagligvaruhandeln.Tierps kommun har därför i dagsläget bedömt att kommunen inte behöver vidta några särskilt riktade insatser eller åtgärder som inte finns hos andra aktörer i samhället.

Stopp för stora publikevenemang

2020-03-27 Efter regeringsbeslut gäller förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Beslutet börjar gälla söndag den 29 mars.

Vårmarknaden
Tierps vårmarknad 14 maj är inställd.

Kulturprogram
Tierps kommun har, med anledning av det läge samhället befinner sig i, beslutat att tills vidare ställa in alla aktiviteter inom kommunens kulturprogram.

För närmare information om eventuella inställda evenemang hänvisas till respektive arrangör. Detta gäller alla evenemangstyper (kultur, bio, dans, sport eller annat).

Regeringenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Polismyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så här arbetar Tierps kommun

2020-03-17

Tierps kommun frigör resurser ur delar av kommunens verksamheter och förstärker organisationen med anledning av coronaviruset/covid-19. Samtidigt har kommunen under tisdagen den 17 mars, på folkhälsomyndighetens rekommendation och regeringens inrådan, beslutat att från och med onsdagen den 18 mars bedriva kommunens gymnasieutbildning vid Högbergsskolan på distans. Även komvux och sfi pluggar på distans, gymnasiesärskolan har tillsvidare öppet som vanligt då åtgärder behöver samordnas med vårdnadshavare i särskild ordning. Skolan har sedan tidigare förberett de här åtgärderna.

Tierps kommun har också i dag, med anledning av det läge samhället befinner sig i, beslutat att tills vidare ställa in alla aktiviteter inom kommunens kulturprogram. Kommunen strävar efter att så långt som möjligt hålla sina fritidsverksamheter, som Aspenbadet, Vegavallen, fritidsgårdarna samt biblioteken, öppna.

Åtgärderna görs i första hand för att frigöra resurser till mer prioriterat arbete inom kommunens verksamheter. I fråga om åtgärder för att undvika att sprida smitta uppmanar vi allmänheten att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer. Personligt ansvar och egna bedömningar gäller. Tänk på att prioritera svaga grupper.

För företagare

2020-03-27
ALMI. Almi ger brygglån för småföretag med uppskov på ränta och amortering i 12 månader.

Tillväxtverket om stöd till korttidsarbete
Stödet kommer att finnas tillgängligt att ansöka från 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. Det kommer att gälla under 2020.

2020-03-26 14:50
Tidsfristen för att betala utställda fakturor från kommunen gällande tillsyns- och kontrollavgifter förlängs automatiskt till 30 november 2020.

2020-03-25 Krispaket för svenska småföretag.
Regeringen beslutar om ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet.

För mer information: Information, råd och stöd under Coronakrisen till dig som företagare

Lediga jobb: Vi söker dig som vill göra en insats!

Med anledning av Corona Covid-19 behöver vi säkra upp bemanningen inom hemtjänst, särskilda boenden, gruppboenden och personlig assistans. Har du möjlighet att göra en insats för våra äldre och funktionsnedsatta inom Tierps kommun hör av dig till oss!

Sök tjänsten Vi söker dig som vill göra en insats!öppnas i nytt fönster

Tietoa koronaviruksesta

Uusi koronavirus (covid-19) herättää paljon kysymyksiä yleisön keskuudessa. Uppsalan läänin kunnat ja Region Uppsala yhdessä Uppsalan lääninhallituksen kanssa seuraavat tilanteen kehitystä, toimivat yhteistyössä vastuullisten viranomaisten kanssa ja noudattavat niiden suosituksia.

Jos sinulla on sairauteen liittyvää kysyttävää, soita

11313
Jos sinulla on yleistä kysyttävää koronavirussairaudesta covid-19, voit soittaa kansalliseen tiedotusnumeroon 113 13.

1177 Vårdguiden
Pysy kotona, jos tunnet itsesi vilustuneeksi välttääksesi tartunnan leviäminen toisiin. Useimpien meistä ei tarvitse ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon. Syvempää tietoa Covid-19:sta saa sivustolta www.1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Soita puhelinnumeroon 1177, jos olet sairas ja tarvitset sairaanhoitoneuvontaalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Saat sieltä apua oireiden arvioimisessa tai tietoa siitä, minne voit hakeutua hoitoon.

Kansanterveysvirastollalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster on jatkuvasti päivitettyä tietoa tartunnan leviämisalueista.

Teckenspråk

Information about the coronavirus

The new Coronavirus has raised a lot of questions among the public.

The municipalities of Uppsala County and Region Uppsala together with Uppsala County Administrative Board is monitoring the development in close contact with the responsible government authorities and we follow their recommendations.

If you have any general questions about Coronaviruses and how the authorities are handling the situation, or other concerns, please call 113 13.

If you have been abroad in the last 14 days and now have a fever or respiratory symptoms such as coughing, difficulty breathing or throat pain, do not go directly to a health centre. Instead, contact 1177 Vårdguiden on telephone number 1177 to receive information about where to go.

Below you will find more information from the responsible authorities concerning the virus, how it spreads, and handling of the outbreak.

Tietoa koronaviruksesta

Uusi koronavirus herättää paljon kysymyksiä yleisön keskuudessa.

Uppsalan läänin kunnat ja Region Uppsala yhdessä Uppsalan lääninhallituksen kanssa seuraavat tilanteen kehitystä, ovat yhteydessä vastuullisiin viranomaisiin ja noudattavat niiden suosituksia.

Jos sinulla on yleistä kysyttävää koronaviruksesta, viranomaisten toiminnasta tässä tilanteessa ja olet huolissasi, soita 113 13.

Sinun, joka olet 14 viime päivän aikana ollut ulkomailla ja jolla on kuumetta tai hengitystieoireita, kuten yskää, hengenahdistusta tai kurkkukipua, ei pidä suoraan hakeutua lääkärin/sairaalan vastaanotolle hoitoon. Ota sen sijaan yhteyttä hoito-opaspalveluun 1177 Vårdguiden soittamalla puhelinnumeroon 1177 saadaksesi tietoa siitä, minkä tahon puoleen voit kääntyä.

Täältä saat vastuullisilta viranomaisilta tietoa viruksesta, tartunnan leviämisestä ja torjuntatoimista.

معلومات عن فيروس كورونا

تتابع البلديات في محافظة أوبسالا وقطاع أوبسالا سويا مع إدارة محافظة أوبسالا تطور الأحداث، وتتواصل مع السلطات
المسؤولة وتطبق توصياتها.
إذا كان توجد لديك أسئلة عامة عن فيروس كورونا وكيف تتعامل السلطات بالوضع القائم وتشعر بالقلق، اتصل بالرقم
113 113 .
بالنسبة للشخص الذي كان مسافرا خارج السويد خلال ال 14 يوما الفائتة ويعاني من الحمى أو عوارض في المجاري
التنفسية مثل السعال وصعوبة التنفس أو ألم الحلق فيجب عليه أن يمتنع عن الذهاب مباشرة إلى عيادة الرعاية الصحية. بدلا
من ذلك يتوجب على هذا الشخص التواصل هاتفيا مع الرقم 1177 لكي يحصل على معلومات عن المكان الذي يتوجب
عليه مراجعته.

ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሮና ቫይሩስ ኮቪድ-19

እዚ ሓድሽ ኮሮና ቫይሩስ ንህዝቢ ብዙሓት ሕቶታት እዩ ኣለዓዒሉ።
እቶም ናይ ኡፕሳላ ኣውራጃን ናይ ዞባን ኮሙናት ምስ’ቶም ናይ ኣውራጃ ሽማግለታት ኮይኖም ነቲ ዝጓነፍ ዘሎ ምዕባሌ ይከታተሉ ኣለው፡ ምስ’ቶም ሓላፍነት ዘለዎም ሰበ ስልጣን ርክብ ስለዘለዎም ነቶም ለበዋታታቶም ይከታተሉ እዮም።
እንድሕር ብዛዕባ ኮሮና ሓፈሻዉያን ሕቶታት ኣለካ፡ ብዛዕባ እቶም ሰበ ስልጣናት ነቲ ኩነታት ብኸመይ ከምዝኣልይዎ ከምኡ’ውን ሻቕሎት ዝስመዓካ ኾይኑ፡ ናብ’ዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ስልኪ 113 13 ደውል።
ንስኻ ኣብ’ዞም ዝሓለፉ 14 መዓልትታት ኣብ ወጻኢ ዝነበርካ ከምኡ’ውን ረስኒ ወይ ናይ ሻምቡቆታት ኣየር/ንፋስ ናይ ሕማማ ምልክት ከም ሰዓል፡ ሕጽረት ትንፋስ ወይ ናይ ጎሮር ቃንዛ ኣልዩካ፡ ብቐጥታ ናብ ናይ ክንክን መቐበሊ ክትከይድ የብልካን። ኣብ ክንድኡ ምስ 1177 ናይ ክንክን መምርሒ ፡ ናበይ ክትውከስ ከምዘለካ ሓበሬታ ምእንቲ ክትረክብ ብቁጽሪ ስልኪ 1177 ርክብ ክትገብር ኣለካ።
ብዛዕባ እቲ ቫይሩስ ሓላፍነት ዘለዎም ሰበ ስልጣን፡ ምዝርጋሕን ምእላይን ናይ’ዚ ላብዕ ሓበሬታ ኣብ’ዚ ትረክብ።