• - Det är dags för höstmarknad!

  • - Gävlevägen — begränsad framkomlighet

  • - Följ siffrorna för valet i Tierps kommun

  • - Har du finsk anknytning?

  • - Meröppet på biblioteken

  • - Nu ska alléträden beskäras

  • - Avstängd gång- och cykelväg

  • - Rapportera fynd av tallolja vid kusten

  • - Löfte för ett tryggare Tierp

  • - Ny funktion för visselblåsare


Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Fritid, kultur och friluftsliv

Foto: SKL

Innovationsmetod ska locka fler till bibliotek och kulturskola

Tierps kommun är en av de första tio kommunerna i Sverige som deltar i satsningen Mer för fler, ett projekt som ska få fler att ta del av bibliotekens och kulturskolans verksamheter. Totalt kommer 32 kommuner att delta under ett år.

Tierps kommun satsar idag mest i Uppsala län på kultur enligt en rapport från Myndigheten för kulturanalys. Bibliotek och kulturskola är viktiga fundament i kommunens kulturverksamhet. Verksamheterna når många, men vill nå även de målgrupper som inte deltar eller sällan deltar i nuvarande kulturutbud. En arbetsgrupp, som består av personal från biblioteken och kulturskolan, ska fokusera på Karlholm för att komma fram till hur kommunen kan förbättra möjligheter för invånarna att ta del av och utöva kultur utanför Tierps köping.

– Våra kransorter är viktiga och det känns mycket positivt att få en chans att verkligen fördjupa arbetet med dessa. Kulturskolan och biblioteken fungerar som ett viktigt kitt för människorna som bor på orten och kan vi stärka detta är jag säker på att vi bidrar till orternas utveckling på ett positivt sätt, säger Sofia Nohrstedt, Kultur- och fritidschef.

Satsningen är unik i sitt slag. Aldrig tidigare har så många kommuner deltagit i ett gemensamt förnyelsearbete för bibliotek och kulturskolor. I satsningen provas Innovationsguiden, ett metodstöd för tjänsteutveckling som utgår från användarens behov och upplevelser, men som också lyfter fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna. Mer för fler är ett initiativ från Sveriges Kommuner och Landsting, Svensk biblioteksförening och Kulturskolerådet.

Representanter från alla kommuner kommer att träffas regelbundet i arbetsgrupper under ledning av Innovationsguiden. Projektet kommer att pågå till våren 2018, då resultaten kommer att börja testas i kommunen.

– Vi behöver hitta nya arbetssätt och verksamhetsformer så att vi får ett bredare deltagande i kommunernas kultursatsningar. Mer för fler, helt enkelt. Det är därför väldigt glädjande att så många kommuner vill delta, säger Katrien Vanhaverbeke, ansvarig för Mer för fler på SKL.

Mer om projektet och deltagande kommuner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Innovationsguiden: www.innovationsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.