• - Vad tycker du om äldreomsorgen i kommunen?

  • - Snart byggstart för Tierps nya resecentrum

  • - Nu kör hemtjänsten klimatsmart

  • - KF i korthet den 28 februari 2023

  • - Dags att söka bygglov inför sommarens projekt

  • - Ett år sedan invasionen av Ukraina

  • - Näringsliv och medborgare möts på Yrkesmässan

  • - Sverigefinska veckan uppmärksammas

  • - Tillfällig beredning för likvärdig skola i Tierp

  • - Lyckad jakt ger lokalt kött till äldreomsorgen

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och inflytande

Kommunfullmäktiges ordförandeklubba

KF i korthet den 28 februari 2023

Skola, elljusspår och hyreshus i Tobo var några av frågorna som diskuterades under kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari 2023.

Beslut i protokollet. Komplett redovisning av sammanträdets beslutsärenden finns i protokollet, nedan endast några noteringar.

Detta kommunfullmäktigemöte genomfördes i Humlesalen i Kulturhuset Möbeln i Tierp.

Revisionen berättade att den ska titta närmare på skolan, ägardirektiv för kommunens bolag och de gemensamma nämnderna.

Frågor och interpellationer om bland annat Örbyhus skola, geriatriken vid Tierps vårdcentral och hyreshus i Tobo behandlades sedan av fullmäktigemötet.

Val av ledamöter och suppleanter gjordes till styrelser för Temab, Temabs fjärrvärme, Tierpsbyggen och Tierps kommunfastigheter (TKAB).

Till den Lokala Säkerhetsnämnden vid Forsmarks kärnkraftverk nominerades tre ledamöter.

Kommunfullmäktige antog en revidering av regler för skolskjuts och elevresor liksom revidering av antalet ledamöter i rådet för funktionshinderfrågor, kommunalt föreningsråd och kommunalt näringslivsråd.

En utökning av borgensram för Tierps kommunfastigheter (TKAB) antogs.

En motion om elljusspår och konceptet Hälsans stig framförd av Christina Holmström (S) behandlades av kommunfullmäktige.

Övriga motioner som fanns med på ärendelistan för kvällens sammanträde bordlades till nästa ordinarie kommunfullmäktigemöte.

Nästa sammanträde. Kommunfullmäktiges nästa sammanträde äger rum den 25 april 2023 klockan 18:00 i Humlesalen i Kulturhuset Möbeln i Tierp. Det sammanträdet kan i vanlig ordning följas via webb-tv.