• 2021-10-13 - Nu blir det lättare att låna på biblioteken

  • 2021-10-12 - Hemtjänst Östra finalister i kompetensgalan Framtidsverket

  • 2021-10-06 - Hur kan vi underlätta din vardag digitalt?

  • 2021-09-29 - KF i korthet 21 september 2021

  • 2021-09-29 - Information om coronaviruset

  • 2021-08-24 - Helena Carlsson kvar som kommundirektör

  • 2021-06-15 - KF i korthet 8 juni 2021

  • 2021-05-28 - Tierps kommun stoppar inköp från Kronfågel

  • 2021-05-28 - Tierp bäst i länet på friluftsliv 2020

  • 2021-05-28 - Miljonsatsning på samarbete kring film i kulturskolan

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Bo, trafik och miljö

fiberkabel

Klarare kring ny bredbandsaktör

Denna text publicerad 27 augusti 2020, är uppdaterad 28 augusti 2020 samt den 1 september 2020.

Uppdaterat 2020-09-01 12:21 (förtydligande från Open Infra nedan)

Open Infra hade, när denna text först publicerades, inte varit i kontakt med Tierps kommun trots försök från kommunen att få kontakt med företaget. Däremot har företaget från 28 augusti 2020 etablerat kontakt med Tierps kommun för att samråda om fortsatt arbete, en kontakt som Tierps kommun välkomnar.

Open Infra har inte varit representerat i den regionala samverkansgruppen för bredbandsutbyggnad i Uppsala län, men har fått inbjudan och kommer att delta framöver från och med nästa möte.

Bredbandsaktören Open Infra har dykt upp i delar av Tierps kommun för att få kunder att teckna bredbandsavtal.

Tierps kommun har uppmärksammat oklarheter i den säljinformation som Open Infra lämnar. För Tierps kommun är Open Infra en ny aktör, som fram till slutet av augusti 2020 inte hade eller hade sökt avtal med kommunen om tillgång till mark eller tillstånd att gräva för bredband. Open Infra hade när denna text först publicerades heller inte varit i kontakt med Tierps kommun om sådana avtal. Däremot har företaget från 28 augusti 2020 etablerat kontakt med Tierps kommun för att samråda om fortsatt arbete, en kontakt som Tierps kommun välkomnar.

Företaget Open Infra har inte varit representerat i den regionala samverkansgruppen för bredbandsutbyggnad i Uppsala län, men kommer att vara det framöver och har fått inbjudan att delta från och med närmast kommande möte.

Oklar information

Den säljinformation som Open Infra lämnat har av delar av kommuninvånarna delvis uppfattats som oklar. Tierps kommun har fått flera frågor om detta, vilket föranledde den här informationen. Open Infra har uppfattats som att företaget har möjlighet att utnyttja så kallad tomslang och överta avtal som IP Only eller Lidén Datagruppen har. Tierps kommun kan efter samverkansdialog med IP Only och Lidén Datagruppen bekräfta att Open Infra i dagsläget inte har sådana överenskommelser eller avtal med dessa aktörer.

Genmäle

Open Infra skriver i ett brev till Tierps kommun att informationen troligen har missförståtts. Det företaget uppger sig informera om är att – om – det finns möjlighet att utnyttja befintlig kanalisation så kan Open Infra komma att göra det. De påstår inte att de har möjlighet till detta i dag, eftersom det är något som utreds när det finns underlag att gå vidare för att planera infrastrukturen.

”Och där är vi ju inte än. Vi är i säljfasen fortfarande”, skriver företaget.