• - Tillfällig beredning för likvärdig skola i Tierp

 • - Dags att göra skolvalet

 • - Lyckad jakt ger lokalt kött till äldreomsorgen

 • - KF i korthet den 13 december 2022

 • - KF i korthet 8 november 2022

 • - Anmälan till vuxenutbildningen inför vårterminen

 • - Drop-in café för anhöriga

 • - Byggtrafik när ny vandringsled förbereds i Örbyhus

 • - Kom ihåg att anmäla din eldstad

 • - Delta i kultur- och fritidsenkät

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och inflytande

Klimatutmaning har lett till positiva kommunförändringar

Lördag 27 mars klockan 20:30 inträffar världens största klimatmanifestation Earth Hour då alla uppmanas släcka lamporna för klimatets skull. Det är en symbolisk handling som påminner om de stora utmaningar vi står inför - att begränsa klimatförändringarna, anpassa samhället till ett förändrat klimat och stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Det är globala utmaningar men många av lösningarna finns lokalt. Kommunen arbetar kontinuerligt och på olika sätt för hållbar utveckling och har antagit FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030 som ska genomsyra all verksamhet.

Inför 2020 års Earth Hour utmanade Världsnaturfonden landets kommuner att anta ”kommunförändringar”, alltså konkreta förslag som kommunerna lovade att arbeta med under året. Tierp antog fem kommunförändringar: Låta gräsmattor och ängsmarker blomma, återställa våtmarker, upphandla klimatsmarta fordon, bidra till utbyggnad av laddinfrastruktur och minska klimatpåverkan från skolmaten.

Ängar och våtmarker för biologisk mångfald

Genom att anlägga våtmarker och ängar kan vi bidra till den biologiska mångfalden och därmed hjälpa naturen på traven. Våtmarker fungerar som livsmiljö för många arter samt renar vattnet från näringsämnen och bidrar på så sätt till att minska övergödningen i havet. Blomsterängar är viktiga för våra pollinerande insekter då de behöver pollen och nektar från blommorna. Utan pollinerarna skulle vi varken få frukter eller bär och genom att anlägga ängar säkrar vi på så sätt vår egen mat. Både våtmarker och ängar kan dessutom vara fina strövområden för oss människor och blir en allt vanligare syn inne i våra samhällen. Tierps kommun har pågående projekt för att anlägga våtmarker (eller vattenfördröjning) i Tierp och Örbyhus samt vid kusten tillsammans med Upplandstiftelsen.

Flera gräsmattor har också gjorts om till äng med slåtter, och vi arbetar hela tiden för att de ska bli fler.

Vad kan du själv göra?

 • Plantera nektarväxter
 • Gör en bivattnare
 • Bygg ett humlehotell

Fordon och laddstolpar för minskad klimatpåverkan

Transporter utgör över 50 procent av de totala utsläppen av växthusgaser i kommunen, vilket gör det till vår största utmaning att minska dessa. Som landsbygdskommun har vi långa avstånd och extra stora utmaningar. Här måste alla hjälpa till, eftersom privatbilismen utgör en stor del. Även kommunen kan göra mycket och målet är att alla transporter som kommunen står för ska vara fossilfria senast år 2030. Det pågår exempelvis ett arbete med att se över hur många elbilar som ska ingå i nästa fordonsupphandling. Fyra nya publika laddstolpar upprättades även under 2020, bland annat i pendlingsnära lägen i Örbyhus och Tierp, liksom laddstolpar vid vissa arbetsplatser för kommunens anställda.

Vad kan du själv göra?

 • Minska ditt bilåkande genom att ta cykeln eller gå kortare sträckor. Samåk mera!
 • Se över om ditt nästa fordonsköp kan vara ett fossilfritt alternativ
 • Kan du gå med i, eller rent av starta, en bilpool?

Omställningsarbete i kommunens kök

Maten som serveras i kommunens verksamheter ska vara god och näringsriktig men det är också viktigt att den inte tär på planetens resurser. Därför arbetar kommunen aktivt för att minska miljöpåverkan från de serverade måltiderna. Genom satsningen ”Klimatlådan”, där anställda kan köpa en låda med mat som blivit över från skolköken, minskade matsvinnet med 300 kg 2020. Kommunen serverar vegetariskt två dagar i veckan och genom projektet NärMat hoppas vi snart servera lokalproducerat och klimatsmart kött av bra kvalitet, som dessutom gynnar den biologiska mångfalden i Tierp.

Verktyget Hantera används för att beräkna klimatpåverkan från inköpta livsmedel. I dagsläget ligger vi på 1,84 kg CO2 per kg livsmedel. Målet är 1,8 kg! Dessutom är 25 % av maten som serveras ekologisk, vilket hela tiden ökar, och 70 % av fisken är MSC-märkt (målet är 100 %).

Vad kan du själv göra?

 • Ät mer vegetariskt och naturbeteskött
 • Gå med i en REKO-ring för att gynna lokala livsmedelsproducenter
 • Ta vara på matresterna och minska mängden mat som slängs