• 2021-08-24 - Helena Carlsson kvar som kommundirektör

  • 2021-08-05 - Information om coronaviruset

  • 2021-07-15 - Nu öppnar Vendelbadet 

  • 2021-07-01 - Kommunen tar emot synpunkter på vattenverksamheter i Siggbo trädgårdsstad

  • 2021-06-15 - KF i korthet 8 juni 2021

  • 2021-05-28 - Tierps kommun stoppar inköp från Kronfågel

  • 2021-05-28 - Tierp bäst i länet på friluftsliv 2020

  • 2021-05-28 - Miljonsatsning på samarbete kring film i kulturskolan

  • 2021-05-25 - Företagsklimatet lidande i pandemins fotspår

  • 2021-05-17 - Förskolerektor i Tierp bland framtidens kvinnliga ledare

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och inflytande

Kommunen tar emot synpunkter på vattenverksamheter i Siggbo trädgårdsstad

Kommunen planerar att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet vid Siggbo trädgårdsstad. Nu kan medborgare lämna synpunkter på åtgärderna.

Planerarna för den nya stadsdelen Siggbo trädgårdsstad innebär flera åtgärder som kan påverka Siggebobäcken och grundvattnet i området.

Undersökningssamråd genomfördes under februari och mars 2021. Länsstyrelsen fattade den 2 juni 2021 beslut om att verksamheten kan medföra betydande miljöpåverkan. Efter beslutet har samrådsunderlaget uppdaterats och nu genomförs ännu ett samråd, ett så kallat avgränsningssamråd.

Grundvattnet behöver sänkas

Vattenverksamheter kan påverka sjöar, vattendrag, diken eller grundvattnet. En del av åtgärderna kan även tillfälligt påverka grundvattennivåerna i området, till exempel behöver grundvattnet temporärt sänkas när vägbron och gång- och cykelbroarna anläggs.

Lämna synpunkter

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter, som sedan arbetas in i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen. Ytterligare tillfällen till att lämna synpunkter kommer att finnas efter att ansökan och miljökonsekvensbeskrivning lämnats in till Mark- och miljödomstolen.

Åtgärderna och information om hur du lämnar synpunkter finns på kommunens digital anslagstavla.