• 2020-01-17 - Jobbsäkra gymnasieutbildningar i Tierp

  • 2020-01-13 - Så tar du hand om granen efter jul

  • 2019-12-19 - Företagen i Tierps kommun länsbäst på tillväxt 2019

  • 2019-12-18 - Kommunfullmäktige i korthet 12 december 2019

  • 2019-12-18 - Alla förskolor flaggar grönt

  • 2019-12-17 - Freedners torg får nytt utseende

  • 2019-12-04 - Kommunstyrelsen i korthet 3 december 2019

  • 2019-12-03 - Stort engagemang lyfter ÖP-arbetet

  • 2019-11-26 - Snabba svar ger nöjda kunder

  • 2019-11-25 - Tierps kommun undertecknade länets löften för minskad klimatpåverkan

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och inflytande

Tierps kommunfullmäktiges klubba

Kommunfullmäktige i korthet

Kommunfullmäktige, KF, har valt de personer som ska ingå i beredningen för ny översiktsplan. Beredningens arbete är inriktat på det som ska bli Översiktsplan 2050.

Den tidigare översiktsplanen – för tidsperioden 2010-2030 – har aktualitetsprövats av kommunfullmäktige. Prövningen visade att det behövdes en ny plan för framtida bostasdsbyggande, infrastruktur, social service och en hållbar samhällsutveckling.

Många val

Som helhet dominerades sammanträdet den 26 februari av en rad val till olika styrelser och andra organ där Tierps kommun har representation. Bland annat valdes ledamöter i den tillfälliga beredning som ska arbeta med ny översiktsplan fram till 2050.

Beredningen för översiktsplan 2050
Alfred Mujambere (L) ordförande, Gunnar Jansson (S) vice ordförande samt övriga ledamöter Anna Grimberg (C), Christina Svensson (S), Jonhas Åker (SD), Anders Eklund (M), Pontus Söderberg (S), Henry Wisell (KD) och Joachim Stormvall (MP). Till ersättare i beredningen valdes Yaqub Ahmed (C), Annie Pettersson (V) och Sven Lokander (M).

Tierps fjärrvärme AB (kommunalt bolag)
Kennet Karlsson (M) ordförande, Jonas Nyberg (S) vice ordförande, som ledamöter Björn Hellstedt (C), Gunnar Jansson (S) och Klas Jakobsson (SD), som suppleanter Ann-Cathrin Larsson (L), Linda Friberg (S), Oskar Jonsson (MP), Bert Karlsson (V) och Lars-Ola Sandström (SD).

Tierps Energi & Miljö AB (Temab, kommunalt bolag) samma styrelsefunktionärer som i Tierps fjärrvärme AB.

AB Tierpsbyggen (kommunalt bolag):
Catarina Deremar (C) ordförande, Bengt-Olov Eriksson (S) vice ordförande, som ledamöter Stig Lundqvist (M), Viktoria Söderling (S) och Joakim Larsson (SD), som suppleanter Heléne Jaktlund (C), Pia Wårdsäter (S), Daniel Ringefors (KD), Eva Berglund (V) och Jonhas Åker (SD).

Tierps kommunfastigheter AB (kommunalt bolag) samma styrelsefunktionärer som i AB Tierpsbyggen.

Skolfrågor från allmänheten

Vid den sedvanliga allmänhetens frågestund ställdes ett par skolfrågor. En om vad kommunledningen vill göra för att lyfta Tierp som skolkommun och en om skolmaten. Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal (C) pekade i några korta svar dels på ett pågående utvecklingsarbete inom utbildningsverksamheten – samverkan bästa skola – ett strukturerat arbete för att varje elev ska ges förutsättningar att nå bästa möjliga resultat. Dels på förhoppningar om att en kommande upphandling av råvaror ska ge bättre matkvalitet.

Ny ledamot

Kommunfullmäktige har fått en ny ersättare, sedan länsstyrelsen utsett Ulf Enarsson (SD) på den ersättarpost som hans partikamrat Johan Söderström har lämnat.