• 2021-04-15 - Pristagare för 2021 utsedda

 • 2021-04-14 - Helena Carlsson tillförordnad kommundirektör 

 • 2021-04-13 - Tierps kommun del av ”lockdown”-kampanj

 • 2021-04-06 - Mer närproducerat serveras i kommunens måltider

 • 2021-04-01 - Tierps kommundirektör byter kommun

 • 2021-03-30 - Partnerskap för blivande lärare
  - partnerskap med lärarstudenter


 • 2021-03-27 - Tierps vaccinationsmärke som gjutet

 • 2021-03-26 - Klimatutmaning har lett till positiva kommunförändringar

 • 2021-03-22 - E-tjänst för träd på kommunal mark

 • 2021-03-19 - Råtalloljespill sprids längs Roslagskusten

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och inflytande

Fiberoptisk kabel för bredband.

Kommunstyrelsen i korthet 22 oktober 2019

Säljer bredbandsrör. Kommunstyrelsen har beslutat att sälja kanalisation för bredband som finns på sträckan Fagerviken-Edvalla. Med försäljningen till en intresserad köpare vill Tierps kommun främja bredbandsutbyggnaden på Hållnäshalvön.

Överlåter tillsyn. Tierps kommun överlåter till länsstyrelsen i Uppsala att ha tillsynsansvaret enligt miljöbalken, för tillstånd till muddring och efterbehandling på det tidigare Karlit-området i Karlholm. Kommunen beslutade redan i början av 2010 att det operativa tillsynsansvaret av dåvarande Karlit AB skulle lämnas till länsstyrelsen, eftersom kommunen inte har tillräckliga resurser. Kommunstyrelsen motiverar sitt beslut den 22 oktober 2019 med att länsstyrelsen har bättre resurser och en samlad kompetens kring vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet och föroreningar i mark och vatten. Det är kunskap som Tierps kommun anser krävs för att kunna utöva miljötillsyn i ett så komplext sammanhang som detta.

Ny detaljplan. Den privatägda fastigheten Yttrö 2:10 har fått ny detaljplan. Enligt den nya planen får området på knappt 4 000 kvadratmeter nu styckas av och även bebyggas med maximalt två bostäder, där det endast tilläts park och plantering. Nya bostadshus får inte ha källare, måste ligga minst 4,5 meter från tomtgräns och får inte vara högre än 6 meter till taknock. Infart föreslås ske från Gjuterivägen.

Nej till vindkraftverk. En ansökan om bygglov för ett vindkraftverk på en fastighet i Vavd på Hållnäshalvön har återigen passerat kommunstyrelsen. Tierps kommun har tidigare sagt nej med hänvisning till höga naturvärden, men fått bakläxa av länsstyrelsen som anser att kommunens argument inte håller och krävde ny prövning. Kommunens politiska ledning (kvintetten C, M, L, KD och MP) vill ge vindkraftverket bygglov. Den samlade oppositionen S, V och SD håller fast vid områdets betydelse för rekreation och friluftsliv och fick majoritet för ett nej i kommunstyrelsen. Kvintetten anser att detta nej är företagsovänligt och bortkastad tid, då länsstyrelsen än en gång kommer att bolla ärendet tillbaka och att det sannolikt leder vidare till prövning i högre instans (mark- och miljödomstolen).

Nästa kommunfullmäktige. Tisdagen den 5 november 2019 sammanträder Tierps kommuns högsta beslutsförsamling kommunfullmäktige. Mötet äger rum i A-salen, Tierps kommunhus. Det är i vanlig ordning öppet för allmänheten, men går även att följa i direktsänd webb-tv (länk till sändningen publiceras inför mötet på tierp.se). Novembersammanträdet inleds redan klockan 13.00. En stor del av mötet ägnas genomgång och debatt kring budgeten för 2020 och den ekonomiska planen fram till 2022.