• 2020-01-17 - Jobbsäkra gymnasieutbildningar i Tierp

  • 2020-01-13 - Så tar du hand om granen efter jul

  • 2019-12-19 - Företagen i Tierps kommun länsbäst på tillväxt 2019

  • 2019-12-18 - Kommunfullmäktige i korthet 12 december 2019

  • 2019-12-18 - Alla förskolor flaggar grönt

  • 2019-12-17 - Freedners torg får nytt utseende

  • 2019-12-04 - Kommunstyrelsen i korthet 3 december 2019

  • 2019-12-03 - Stort engagemang lyfter ÖP-arbetet

  • 2019-11-26 - Snabba svar ger nöjda kunder

  • 2019-11-25 - Tierps kommun undertecknade länets löften för minskad klimatpåverkan

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och inflytande

Tierps kommunfullmäktiges klubba

Kommunstyrelsen i korthet 26 mars 2019

En extern ekonomisk översyn av Tierps kommun ska göras.
Det beslutade en enig kommunstyrelse på torsdagen.

Tierps kommunstyrelse har bett Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om hjälp med att analysera kommunens ekonomiska läge och verksamhetskostnader. Det ska göras mot bakgrund av den ansträngda situationen, samtidigt som behovet av välfärdstjänster och samhällsservice ökar. SKL erbjuder ett ”analyspaket”, med granskning av kommunens ekonomistyrning, ekonomiska situation och kostnadsbild, samt intervjuer med förtroendevalda och tjänstepersoner. Analysen ska presenteras dels som en nulägesbild, dels som en bild av hur det förväntas se ut fem år framåt i tiden.

Avsiktsförklaring om vatten

Som framgått i information från Gästrike Vatten förbereds en samverkan mellan Tierps kommun och Östhammars kommun, för att bidra till att trygga vattenförsörjningen i delar av Östhammars kommun. En enig kommunstyrelse ställde sig bakom förslaget till avsiktsförklaring. En fördjupad utredning av förutsättningarna för vattensamverkan ska göras av Tierps Energi och Miljö AB, Temab, tillsammans med Östhammar Vatten AB. Avsiktsförklaringen är en så viktig fråga att den även ska upp till beslut i kommunfullmäktige (som sammanträder i Tierp den 9 april). Även kommunfullmäktige i Östhammar ska behandla ärendet.

Ja till vindkraft – blev nej

En oenig kommunstyrelse sa nej till en ansökan om bygglov från Vindströmmen AB, för ett vindkraftverk med transformatorstation på en fastighet ute vid Hållnäskusten. Förslaget från den styrande kvintetten var att säga ja. Förslaget röstades ner genom en majoritet i KS bestående av S, SD och V. En första bygglovsansökan för vindsnurran på omkring 180 meter kom in under 2016. Då sa kommunen nej, med motivering att platsen inte ligger inom något av de områden som är utpekade av riksintresse för vindkraft, samt att ett vindkraftverk ansågs kunna förvanska miljön. Detta första negativa beslut överklagades av den sökande till länsstyrelsen i Uppsala län. Länsstyrelsen gav Tierps kommun bakläxa och krävde en ny prövning av kommunen, eftersom motiveringarna till avslaget inte ansågs tillräckligt tunga.

Åttatimmarsdag i daglig verksamhet utreds

Daglig verksamhet inom vård och omsorg kommer inte att erbjuda sina brukare möjlighet till åtta timmars arbete per dag för alla arbetstagare. I alla fall inte än. Däremot ska saken utredas vidare och ärendet återkommer för ny prövning. I dagsläget erbjuds åtta timmar till de som har specifika behov.

Kommunfullmäktige 9 april

Nästa stora politiska beslutsmöte är kommunfullmäktiges sammanträde tisdagen den 9 april. Mötet är som vanligt öppet för allmänheten, inleds med allmänhetens frågestund klockan 18 och hålls i kommunhusets A-sal, Tierp. Förutom ovan nämnda ärende om avsiktsförklaring kring vattensamverkan kommer då bland annat att behandlas ett förslag till förlängning av kommunens biblioteksplan, samt ges svar på en motion om kommunalt anställdas sjuknärvaro. Även en interpellation (fråga) om att bygga hyresrätter i Månkarbo och Örbyhus kommer att besvaras.