• 2020-09-14 - Ny portal för annonsering av offentliga upphandlingar

  • 2020-08-27 - Klarare kring ny bredbandsaktör

  • 2020-08-13 - Fler elever väljer att studera på Högbergsskolan

  • 2020-08-13 - Brandförsvaret avråder från eldning

  • 2020-08-11 - Nytt övergångsställe vid Centralskolan

  • 2020-08-06 - Att bada med hund och häst

  • 2020-07-29 - Tillgång till service och handel är liksom närhet till goda jobb lika betydelsefullt för att skapa och upprätthålla en hållbar kommun.

  • 2020-07-27 - Störningar i eldistribution och telefoni

  • 2020-07-21 - Fler cykelvägar önskas i hela Tierps kommun

  • 2020-07-17 - Varning - nu blommar jättelokan

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och inflytande

Kommunstyrelsen i korthet 3 december 2019

Tierps kommunfullmäktiges klubba

Högbergsskolan får samma programutbud läsåret 2020-21 och kommunen säljer mark i Tobo där ett branddrabbat företag kan bygga nya lokaler.

Justerat handelsområde. Siggbo handelsområde förändras, så att karta, detaljplan och avgränsningar för den gemensamma infarten stämmer överens. Denna justering av fastighetsgränser ändrar inte handelsområdets totala yta eller områdets byggrätter.

Markförsäljning. En del av marken som hör till fastigheten Tobo 1:8 i Tobo bruk säljs till Tobo Component AB. Företaget som drabbades av brand i sina lokaler sommaren 2018 behöver mark för att bygga upp verksamheten igen. Marken har kända föroreningar från tidigare bruksverksamhet och säljs därför av Tierps kommun till nedsatt pris. Aktuell markyta på drygt 15 000 kvadratmeter utnyttjas inte av kommunen.

Oförändrat gymnasieutbud. Högbergsskolans gymnasium erbjuder samma utbud som nu inför läsåret 2020-21, det vill säga tio nationella program plus de tre lärlingsinriktade programmen handels, plåtslageri samt VVS och fastighet.

Följ fullmäktige. Torsdagen den 12 december samlas kommunens förtroendevalda för 2019 års sista möte med kommunfullmäktiges. Sammanträdet hålls i kommunhusets A-sal, är öppet för alla som vill lyssna och inleds klockan 18.00 med allmänhetens frågestund. Mötet kan i vanlig ordning även följas i direktsänd webb-tv.

För en fullständig redovisning av kommunstyrelsen den 3 december se protokollet.