• - Förslag till ny översiktsplan

  • - Misstänkt matförgiftning var vanlig magsjuka

  • - Skyddat namn får inte användas 

  • - KF i korthet 8 juni 2022

  • - Nu ska cyklisterna höras

  • - Ökad samverkan och fler bostäder viktigt för företagarna

  • - Ny cykelväg ökar trafiksäkerheten

  • - Bättre samverkan mellan kommun och civilsamhälle

  • - Företagare rekordnöjda med kommunens service

  • - Nya yttre beredskapszonen och jodtabletter

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Fritid, kultur och friluftsliv

Bilbärgning i Trollsjön

Lyckad bilbärgning i Trollsjön.

Lyckad bärgning av skrotbil i Trollsjön

Skrotbilen i Trollsjön bärgades fredagen den 19 juli 2019. Sjön är öppen och bad kan ske som vanligt, utom vid hoppklippan där oljesanering genomförs.

Uppdatering 2019-07-23

Under tisdagen den 23 juli meddelades att saneringen efter bärgningen är klar. Länsarna som samlat in olja från skrotbilen har tagits bort och det går återigen att bada även vid hoppklippan.

Arbetet påskyndades

Bärgningen har utförts på uppdrag av Temab, Tierps Energi och Miljö AB, genom anlitad expertis på specialbärgning, dykning och sanering. Arbetet påskyndades framför allt av miljöskäl, för att säkerställa att bilen inte läcker bränsle, olja eller något annat miljöstörande.

Mindre oljespill konstaterades i samband med bärningen. Närmast hoppklippan, där bilen låg på 15-16 meters djup, kommer spillet att länsas in och tas upp. Det arbetet beräknas pågå åtminstone till i början av veckan som börjar med 22 juli 2019. Bad från och under hoppklippan kan inte ske under den tiden. Skrotbilen och läckage från den innebär inte någon som helst risk för badande och orsakar ingen skada på sjön på lång sikt.

Dyrt att bärga bilen

Denna bärgning och sanering kommer att kosta Tierps kommun och dess skattebetalare en betydande summa, men någon slutnota kan ännu inte presenteras. Det ser för dagen heller inte ut som att denna kostnad kan lämpas över till någon annan. Polisen bedömer det som närmast omöjligt att klargöra vem eller vilka som gjort sig besväret att dumpa bilen i Trollsjön, eller närmare omständigheter kring hur det gick till. Därför är också den inledande utredningen om misstänkt miljöbrott avslutad, men som kan återupptas om det dyker upp nya spår.