• 2021-09-23 - Information om coronaviruset

  • 2021-08-24 - Helena Carlsson kvar som kommundirektör

  • 2021-06-15 - KF i korthet 8 juni 2021

  • 2021-05-28 - Tierps kommun stoppar inköp från Kronfågel

  • 2021-05-28 - Tierp bäst i länet på friluftsliv 2020

  • 2021-05-28 - Miljonsatsning på samarbete kring film i kulturskolan

  • 2021-05-25 - Företagsklimatet lidande i pandemins fotspår

  • 2021-05-17 - Förskolerektor i Tierp bland framtidens kvinnliga ledare

  • 2021-05-07 - Pandemihjältar kan rädda liv och hälsa

  • 2021-04-16 - KF i korthet 7 april 2021

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och inflytande

Fler badplatser är ett av önskemålen som lyftes fram i dialogmöte med skolungdomar.

Många unga idéer till fritid med variation

Inte helt oväntat efterfrågar yngre kommuninvånare fler fritidsaktiviteter. De bidrar även med många idéer.

Dialogmötena om kommunens arbete med ny översiktsplan, ÖP 2050, omfattade bland annat diskussionsmoment om geografisk placering av en ny stor fritids- och aktivitetsanläggning för allmänheten i kommunen. En genomgång av allt dialogmaterial visar att en överväldigande majoritet – 66 procent av grupperna – valde att placera den i Tierps köping. Den återkommande och dominerande motiveringen var att köpingen är centralt belägen i kommunen och med goda kommunikationsmöjligheter från de flesta kommunorter och landsbygdsområden. Som jämförelse valde 9 procent av dialoggrupperna placering i Skärplinge, 6 procent förordade Örbyhus.

Från de dialogmöten som genomförts med skolungdomar noteras tydligt en större efterfrågan jämfört med övriga kommunmedlemmar på fler och mer varierade fritidsaktiviteter, både i det egna närområdet och i kommunen som helhet.

-De elever i årskurs 9 som vi träffade var duktiga på att lyfta blicken från den egna orten och se till hela kommunens utveckling. De kom med många bra idéer och förslag som vi kan ta med oss vidare i arbetet. Det säger Louise Pettersson, utredare och en av många tjänstepersoner som är sysselsatta med ÖP-arbetet.

Konkreta önskemål eller förslag som återkommer gäller fritidsgårdar, mountainbikespår och badplatser. Andra dialogfavoriter är cykelvägar, skridskoleder på sjöisar och sociala träffpunkter.

Dialogdeltagarna lyfter generellt fram betydelsen av ett starkt föreningsliv, både för social samvaro och fritidssysselsättning.

Hur vill du att Tierps kommun ska utvecklas?

Du som inte hade möjlighet att närvara vid höstens dialoger kan du nu lämna synpunkter här på webbplatsen. Genom att fylla i formuläret har du möjlighet att lyfta förslag och idéer om framtidens Tierps kommun!

Formulär Tierps kommun översiktsplan 2050öppnas i nytt fönster