Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och inflytande

Med dina svar gör vi Tierps kommun bättre

I år deltar Tierps kommun i Statistiska Centralbyråns, SCB, landsomfattande medborgarundersökning, för att ta reda på hur du som kommuninvånare upplever att det är att bo och leva här. Vi vill bland annat veta vad du tycker om kommunens service inom barnomsorg, skola och äldreomsorg och hur du upplever din möjlighet att påverka kommunen. Vi hoppas att du som blir slumpmässigt utvald till att besvara enkäten fångar tillfället och ger oss viktig feedback!

Enkäten skickas ut i början av september, till slumpvis utvalda invånare i åldrarna
18-84 år. Totalt blir 1200 personer tillfrågade i vår kommun. Vid svarstidens slut i oktober sammanställer SCB alla svar och kommunen får en egen analysrapport. Svaren är värdefull information om hur medborgarna bedömer kommunens service och hur det fungerar med inflytandet. Du har möjlighet att betygsätta följande tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva i
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

Har du denna gång inte blivit slumpvis utvald att besvara medborgarundersökningen så finns det andra sätt att påverka kommunens framtida utveckling. Kom med dina synpunkter och förslag via kommunens hemsida eller vid allmänhetens frågestund som inleder varje kommunfullmäktigesammanträde.

Dina åsikter är viktiga för Tierps kommuns framtid, tack för att du tar dig tid att påverka!