• 2019-03-26 - Earth Hour 2019 - tillsammans för klimatet

 • 2019-03-22 - Ny förskola skjuts på framtiden

 • 2019-03-21 - Företagarfrukost med FN-besök

 • 2019-03-20 - Kommunstyrelsen sammanträder 26 mars

 • 2019-03-19 - Locket öppnat för Demokratierp

 • 2019-03-15 - Här är de nominerade företagarna i Tierps kommun

 • 2019-03-14 - Tierps kommun sponsrar sommarjobb på företag

 • 2019-03-13 - Kommunfullmäktige i korthet

 • 2019-03-12 - Var med och tyck till om brandförsvaret

 • 2019-03-11 - Demokratiberedning i Örbyhus

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och inflytande

Mer svenskt kött på kommunens bord

Under rådande torka och foderbrist har köerna till landets slakterier växt, vilket har lett till en svår situation för lantbrukarna. Tierps kommun har uppmanat sin upphandlade matleverantör Martin & Servera att främst köpa in svenskt kött, för att bidra till att korta slakteriköerna.

Lantbrukarnas riksförbund har bett landets kommuner att köpa in svenskt kött till sina verksamheters kök, då slakteriernas kapacitet till stor del styrs av efterfrågan på köttet. Om köerna till slakterierna minskar kommer dessutom fodret och betet att räcka längre, då det fördelas på färre antal djur. Att lantbrukarna kan sälja sina råvaror är en förutsättning för att jordbruket, och svensk matproduktion, ska fungera.

Martin & Servera är den matleverantör som kommunen har avtal med, och företaget har vidtagit följande åtgärder för att bidra till att minska krisen.

 • Köpa in fler och större partier med svenskt kött.
 • Se över höstens kampanjprogram för att addera och premiera svenskt kött.
 • Fortsatt konvertera charksortimentet till svensk råvara samt se över utökning av sortimentet med svensk råvara.
 • Hålla en tät dialog med sina leverantörer, slakterierna samt med branschföreträdare.