• - KF i korthet 8 november 2022

  • - Anmälan till vuxenutbildningen inför vårterminen

  • - Drop-in café för anhöriga

  • - Byggtrafik när ny vandringsled förbereds i Örbyhus

  • - Kom ihåg att anmäla din eldstad

  • - Crosshallen till försäljning

  • - Delta i kultur- och fritidsenkät

  • - Föreningsforum 16 november

  • - Förbättrade siffror i Svenskt Näringslivs ranking

  • - Följ siffrorna för valet i Tierps kommun

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Fritid, kultur och friluftsliv

Foto på en kameraman som filmar

Miljonsatsning på samarbete kring film i kulturskolan

Kulturskolan i Tierp har tillsammans med motsvarigheter i länets sju övriga kommuner fått 1 120 000 kr av Kulturrådet.
Detta för att tillsammans med Region Uppsala starta ett treårigt filmprojekt med syftet att skapa en gemensam regional filmpedagogisk verksamhet.

Projektet kommer att utgå från barn och ungas drivkraft och intressen. Och har som mål att hitta former för samverkan och strukturer kring personal, pedagogik, ämnet film och teknisk utrustning. Projektet kommer även att undersöka möjligheter att jobba tillsammans med professionella filmarbetare i länet.

Kulturskolorna befinner sig idag på olika nivåer och har skilda förutsättningar att bedriva filmverksamhet. Genom en satsning på hela regionen får vi möjlighet att kartlägga varje kulturskolas behov och förutsättningar. Sedan kan vi utveckla filmverksamheten tillsammans inom en rad olika områden. Projektets målgrupp spänner från årskurs ett till gymnasiet med särskilt fokus på barn och unga i glesbygden, från socioekonomiskt utsatta områden och med funktionsvariationer. Satsningen kommer beröra cirka 120 – 160 barn i regionen.

Att samtliga kulturskolor i länet deltar i projektet tycker Fredrik Westergren, chef för kulturskolan i Tierps kommun, är extra roligt eftersom det är ovanligt.

– Vi är stolta och glada. Detta kommer med största sannolikhet gynna filmintresserade barn och ungdomar i Tierps kommun, säger Fredrik Westergren.