• 2021-01-26 - Läkemedelsrening på Tierps reningsverk visar goda resultat

 • 2021-01-22 - Prova på friluftsliv i år

 • 2021-01-20 - Varning för bedrägeri

 • 2020-12-23 - Information om coronaviruset

 • 2020-12-22 - Tierp stänger ner

 • 2020-12-16 - Bra tillväxt hos företagen i Tierps kommun

 • 2020-12-10 - Tätortsnära betesmarker för nötkreatur i Örbyhus

 • 2020-11-30 - Bekräftad smitta inom vård och omsorg
  Avstå från besök för att hejda spridning


 • 2020-11-26 - Tierps kommun har bytt telefonisystem

 • 2020-11-17 - Gemensamt arbete för en tryggare miljö

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och inflytande

Skärmdump från TLN.se

Negativ kampanj mot Tierps kommun 

Tierps kommun har under en tid varit föremål för en påverkanskampanj med tydliga kopplingar till en fråga som rör kommunens förhållande till en enskild näringsidkare inom Tierps kommun. 

Den kampanj som, med olika försök till informationspåverkan från flera fronter, pågår mot Tierps kommun – riktar sig mot såväl politiker som tjänstemän i syfte att, som det får uppfattas, ge kommunen en onormalt hög arbetsbelastning med ökande kostnader för skattebetalarna – och ”trötta ut” organisationen för att lyckas förmå olika beslutsfattare att fatta ”rätt” beslut. 

Kampanjen bedrivs bland annat genom olika mediekanaler med grundlagsskydd. Rätten att bedriva publicistisk verksamhet på det sättet är oantastlig på laglig grund. Undantaget, enligt de svenska tryck- och yttrandefrihetsgrundlagarna, är bland annat förtal som innebär att någon utpekar någon annan som brottslig eller lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta någon för andras missaktning. 

Företrädare för Tierps kommun utpekas som brottslingar i publiceringar av opinionsbildande karaktär. Detta görs med ”redaktionella” insinuationer, vilseledande partsinlagor och mediekanalernas eget tyckande. Men medier är inte domstolar

Tierps kommun välkomnar alltid sakliga mediegranskningar, som sammantaget kan hjälpa oss hitta brister och förbättra vårt arbete. Tierps kommun välkomnar även eventuella rättsliga prövningar i sak, men avser inte att här varken polemisera eller polarisera det vi uppfattar som svepande påståenden och tendentiösa publiceringar. Vi tillbakavisar därför i en samlad bedömning och med full kraft den här kampanjen – och alla andra liknande försök till påverkan.