• 2019-02-15 - Beröm till Tierps "Mer för fler-arbete"

  • 2019-02-06 - Kommunstyrelsen sammanträder 12 februari

  • 2019-02-06 - Tierps bibliotek flyttar tillfälligt

  • 2019-02-04 - Missa inte skatteändring i Tierp

  • 2019-01-24 - Skogens nedfallna träd

  • 2019-01-21 - Ny musikprofil på Högbergsskolan till hösten

  • 2019-01-16 - Söderfors fritidsgård nyöppnad med kommunala fritidsledare

  • 2019-01-15 - Den 1 april införs P-skiva i centrala Tierp

  • 2019-01-14 - Ny detaljplan för Örbyhus centrum på samråd

  • 2019-01-08 - Läget med Alfrida och snöoväder

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Bo, trafik och miljö

Nu blommar jättebjörnlokan

Jättebjörnloka, även kallad jätteloka, är en förvildad prydnadsväxt som har spridit sig över stora delar av södra och mellersta Sverige. Den är väldigt konkurrenskraftig och tränger ut inhemska växtarter och är därför ett hot mot den biologiska mångfalden. Det finns också flera andra invasiva arter i Sverige och den 2 augusti träder en ny förordning i kraft som gör markägare skyldiga att bekämpa invasiva arter på sin mark.

Varning! Växtsaften kan ge otäcka och svårläkta brännsår om den fås på huden och sedan utsätts för solsken.

Jättebjörnlokan blir 2-4 m hög och kan ha en stjälkdiameter på ca 10 cm. Bladen blir upp till en meter breda och roten är en pålrot med tillväxtanlag strax under markytan. Den blommar i juli-augusti med vita blommor som sitter i mycket stora, halvklotformigt välvda flockar som kan bli upp till en halvmeter i diameter. Då varje planta kan ge upp till 50 000 frön sprider den sig snabbt, och då fröna kan ligga i vila i jorden i upp till 10 år är den svår att bli av med.

För att hindra spridningen bör man slå av stjälkarna innan blommorna har gått i frö. Blomställningarna måste tas bort och förstöras så att inte fröna kan eftermogna och gro. Växten kan svältas ut genom att man kontinuerligt tar bort de ovanjordiska delarna och bestånden kan behöva slås flera gånger om året eftersom plantorna sätter nödskott. Bete fungerar också bra då får och kor gärna äter späda jättebjörnlokor. Vill man ta död på växten direkt så måste man förstöra rötterna, antingen genom att kapa pålroten under tillväxtstället eller genom att gräva upp eller fräsa sönder rötterna.

Hjälp till att rapportera in invasiva arter

Artdatabanken på SLU ber om allmänhetens hjälp att rapportera in invasiva arter, för att få en bättre bild av hur långt de har spridit sig. Detta kan göras på www.invasivaarter.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster via smartphone, direkt när man upptäcker en invasiv art.