• - KF i korthet 8 november 2022

  • - Anmälan till vuxenutbildningen inför vårterminen

  • - Drop-in café för anhöriga

  • - Byggtrafik när ny vandringsled förbereds i Örbyhus

  • - Kom ihåg att anmäla din eldstad

  • - Crosshallen till försäljning

  • - Delta i kultur- och fritidsenkät

  • - Föreningsforum 16 november

  • - Förbättrade siffror i Svenskt Näringslivs ranking

  • - Följ siffrorna för valet i Tierps kommun

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Bo, trafik och miljö

Nu ska cyklisterna höras

Tidigare år har Trafikkontoret genomfört en medborgarundersökning för att se hur behovet sett ut hos invånarna gällande kommunens gång- och cykelalternativ. Nu är det återigen dags för en ny undersökning. 

Enkäten är en nöjdhetsundersöknings som ger alla medborgare möjlighet att tycka till om cyklingen i kommunen.

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur kommunens cyklister ser på frågor som rör cykling samt utvärdera cyklandet på kommunnivå. Svaren på enkäten ger en tydligare bild av cyklistens upplevelse.

– Det är mycket värdefullt att få in medborgarnas synpunkter, det ger oss ett bra underlag för vad vi ska satsa på när det gäller cykling i Tierps kommun. Vi vill självklart utvecklas som cykelvänlig kommun och det gör vi bäst genom att få ta del av cyklisternas perspektiv, säger Catrin Alvinder, Samhällsplanerare Infrastruktur på Tierps kommun.