• 2021-10-13 - Nu blir det lättare att låna på biblioteken

  • 2021-10-12 - Hemtjänst Östra finalister i kompetensgalan Framtidsverket

  • 2021-10-06 - Hur kan vi underlätta din vardag digitalt?

  • 2021-09-29 - KF i korthet 21 september 2021

  • 2021-09-29 - Information om coronaviruset

  • 2021-08-24 - Helena Carlsson kvar som kommundirektör

  • 2021-06-15 - KF i korthet 8 juni 2021

  • 2021-05-28 - Tierps kommun stoppar inköp från Kronfågel

  • 2021-05-28 - Tierp bäst i länet på friluftsliv 2020

  • 2021-05-28 - Miljonsatsning på samarbete kring film i kulturskolan

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Fritid, kultur och friluftsliv

Patrik Melin (i blått) och Johan Eckemalm (i grått)från kultur- och fritid, Tierps kommun, sjösätter nya flytbryggor längs Tämnarån.

Nya brygglägen lyfter kanotled

Ett stort antal nya brygglägen är viktiga delar i projektet att återupprätta Tämnarån som kanotled. Flytbryggorna passar även för strandhugg och utflykter landvägen.

Projektperioden sträcker sig till 2021. Då ska den cirka fem mil långa åsträckan från sjön Tämnaren till dammen med havskontakt i Karlholm åter kunna kallas officiell kanotled. Efter ett intensivt arbete med utplacering av bryggorna under våren och försommaren 2020, återstår att sammanställa information både för flytande och landväga besökare.

Totalt 25 bryggor

– Fina platser inte bara för paddlare. Det konstaterade Patrik Melin och kollegan Johan Eckemalm från kultur och fritid, när de i högsommarvärme en junidag slet med att sjösätta och förankra några av totalt 25 nya bryggor. Till hjälp hade de Lars och Tobias Högman, kommunens tillsynsmän för Upplandsleden och Tämnaråns kanotled. Exempelvis vid grillplatsen nära Strömsberg, intill Gillbergaspången och i Skämsta finns efter deras heldag i solen bryggor för landstigning. De passar lika bra som mål för en tur med kaffekorg eller för kvällsfiske. Observera att fiskekort kan krävas på visa delar av Tämnarån. Bad från bryggorna sker på egen risk och det är förbud mot dykning. Varje brygga är förankrad med kättingar, varav två sträcker sig en bit ut i ån till bottenankare. Informationsskylt om detta tillsammans med platsens namn och koordinater kommer att finnas på varje ställe.

Grill- och lägerplatser

Ambitionen på längre sikt är att en mer framkomlig och tillgänglig kanotled ska dra besökare och därmed skapa underlag för besöksföretag som erbjuder mat, kanotuthyrning eller möjligheter till övernattning. I anslutning till flera av flytbryggorna finns grillplatser. I planen ingår att ordna ytterligare sådana tillsammans med utrymme för lägerplatser.

Kanotprojektet samordnas av Upplandsstiftelsen och genomförs i samverkan med Tierps kommun och några lokala föreningar och samarbetsorganisationer längs vägen. Pengar kommer från kommunen, EU och Jordbruksverket.