• 2018-12-17 - Kreativa färgbomber av gamla böcker

  • 2018-12-14 - Stämningsfullt luciatåg i Söderfors

  • 2018-12-13 - Raggsocksskolan bjuder på utställning

  • 2018-12-13 - Personlig rådgivning om solceller

  • 2018-12-12 - Beslut i korthet från kommunstyrelsen 4 december

  • 2018-12-11 - Miljonbidrag till Tierp för klimatinvestering

  • 2018-12-11 - Kommunfullmäktige sammanträder 18 december

  • 2018-12-10 - Nobelmiddag på Hällbacka

  • 2018-12-07 - Så firar du en klimatsmart jul

  • 2018-12-05 - VVS och Handels - två nya lärlingsprogram på Högbergsskolan

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och inflytande

Tierps kommunfullmäktiges klubba

Nyheter i korthet från kommunfullmäktige 27 februari

2018 års första sammanträde med kommunfullmäktige i Tierp bjöd på flera livliga debatter, efter att i vanlig ordning ha inletts med allmänhetens frågestund.

Bland sammanträdets första ärenden återfinns en redovisning av de frågor och förslag som landat i kommuninvånarnas postlåda. Ett önskemål om hundrastgård i Tierp besvaras med att det för närvarande saknas pengar och planer för att ordna en sådan.

Inget raketförbud

I ett annat brev önskar en medborgare förbud mot försäljning av smällare och raketer. Innebörden i svaret är att smällare generellt är förbjudna i landet men också att kommunen inte kan införa försäljningsförbud eller förbud mot privata fyrverkerier.

Ett annat medborgarönskemål om MSC-märkt fick samt svenska kött-, fågel- och mejeriprodukter besvaras av kostchefen. Nästan all fisk som serveras i kommunal verksamhet i Tierp är MSC-märkt och mjölken är svensk. Att kräva ”svenskt kött” i en upphandling är inte tillåtet, men det senaste avtalet om inköp av mat innebär ändå att en stor andel av det som köps in är kött och fågel med svenskt ursprung.

Sluta prata om kunder

Ett par nya motioner anmäldes och några fick sina svar. Till de nya hör en från Vänsterpartiet, som vill att kommunen ska sluta använda begreppet kund. Det skapar distans mellan individ och samhälle. Bättre tycker V vore att beskriva relationen med ord som gäst, deltagare, besökare, låntagare eller vad personen i fråga nu får eller utnyttjar för välfärdstjänst eller service.

Centerpartisten Anna Ahlin vill att kommunfullmäktige tillsätter en tillfällig beredning för att dra upp planerna för kommunens arbete med Agenda 2030. Det var vid FN-toppmötet den 25 september 2015 som världens stats- och regeringschefer enades om 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder är därmed överens om att styra världen i riktning mot en hållbar och rättvis framtid. Motionerna ska nu beredas och kommer att få sina svar vid senare sammanträde.

Ge ungdomar plats i politiken

Ungdomar måste få särskild inbjudan till kommunfullmäktige och skräddarsydd information om hur kommunens politik fungerar. Det är innebörden i en motion från centerpartisten Lotta Carlberg. Efter beslut i kommunfullmäktige går uppdraget till demokratiberedningen att fundera på hur ungas inflytande och delaktighet i lokalsamhället ska stärkas.

Inga väktare – inget tiggeriförbud

Det blir varken kommunala väktare eller kommunalt förbud mot tiggeri i Tierp. Kommunfullmäktige gjorde tummen ner för två sverigedemokratiska motioner med denna innebörd.

Nej blev det även till ett vänsterpartistiskt förslag att utreda avgiftsfri kollektivtrafik för barn och ungdom på kvällar, helger och lov. Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson (S) säger i sitt svar att idén är god, men att kollektivtrafik är ett regionalt uppdrag och frågan därför bör riktas dit. Han hänvisar även till ett aktuellt regeringsförslag med möjlighet att söka statliga bidrag för avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdom under sommarlov. Tierp har svarat positivt på det förslaget och hoppas att Upplands Lokaltrafik kommer att ansöka om sådana bidrag.

Nästa sammanträde

Kommunfullmäktiges nästa sammanträde, öppet för alla medborgare, äger rum tisdagen den 10 april i kommunhusets a-sal och börjar på ordinarie tid klockan 18.