• - Tillfällig beredning för likvärdig skola i Tierp

  • - Dags att göra skolvalet

  • - Lyckad jakt ger lokalt kött till äldreomsorgen

  • - KF i korthet den 13 december 2022

  • - KF i korthet 8 november 2022

  • - Anmälan till vuxenutbildningen inför vårterminen

  • - Drop-in café för anhöriga

  • - Byggtrafik när ny vandringsled förbereds i Örbyhus

  • - Kom ihåg att anmäla din eldstad

  • - Delta i kultur- och fritidsenkät

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och inflytande

Tierps kommunfullmäktiges klubba

Nyheter i korthet från kommunfullmäktige 31 oktober

Vid fullmäktiges sammanträde beslutades att kommunalskatten blir oförändrad 2018. En lång debatt om budget och verksamhet innan mötet diskuterade förseningen av crosshallen, frågan om konstis i Söderfors och förslag om feministiskt självförsvar som skolämne.

Mötet inleddes i vanlig ordning med allmänhetens frågestund.

Oförändrad kommunalskatt 2019

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 31 oktober 2017 beslutades om budget och flerårsplan för verksamheterna 2018-2020. Beslutet innebär en oförändrad kommunalskatt på 20 kronor och 99 öre för det kommande verksamhetsåret.

Budgeten för 2018 var i centrum för mötets allmänpolitiska debatt. Den dominerades av de utmaningar som ställs på en kommun i tillväxt, exempelvis i form av bostäder samt platser i förskola och skola.

Inget feministiskt självförsvar

Kurser i skolan i feministiskt självförsvar för alla flickor i årskurs 9 är inte rätt väg för att motverka mäns våld mot kvinnor. Det anser Viktoria Söderling (S) som besvarat en motion från Alexander Karlsson (V), ett svar som leder till förslaget att avslå V-motionen. Mäns våld mot kvinnor ska tas på allvar, men Viktoria Söderling menar att kurser vore att lägga ansvaret på tjejerna och att det vore fel ge upp arbetet för att motverka våld. Hon förespråkar i stället bland annat långsiktigt arbete med strukturella problem och attityder. Kommunfullmäktige följde majoritetens förslag och avslog motionen.

Vill inte banta fullmäktige

Även en motion från Daniel Blomstedt och Åsa Sikberg, båda (M), om att vitalisera demokratin avslogs av fullmäktige. Motionärerna ville se ett uppdrag till demokratiberedningen om att granska kommunens politiska organisation ur ett demokratiperspektiv för att hitta förbättringsidéer, samt föreslog att krympa fullmäktige från dagens 49 till 41 ordinarie ledamöter. Därmed skulle fullmäktige i Tierp hamna på det minsta antal ledamöter i förhållande till folkmängd som krävs enligt kommunallagen. Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson (S) står för svaret och skriver att han inte ser hur färre ledamöter skulle innebära fler aktiva i debatten. Han påminner om att antalet minskades vid kommunens organisationsförändring 2007 och att en ytterligare bantning inte är rimlig. Han vill i stället vitalisera demokratin med återkommande medborgardialoger och fler temadebatter i fullmäktige.

Interpellation crosshallen

Oklarheter kring crosshallen i Tierp har fått oppositionsrådet Catarina Deremar (C) att fatta pennan till en interpellation. Hon vill bland annat veta när de elever vid Högbergsskolan som valt motocross som idrottsspecialisering kan räkna med inomhusträning i hallen, samt till vilket pris kommunmajoriteten är beredd att fullfölja hallprojektet. Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson (S) konstaterade och beklagade att hallbygget är försenat, men att kommunen inte råder över det. Den kostnad kommunen är beredd att betala är den ram som finns i avtal med det företag som bygger hallen.

Ingen konstis i Söderfors

Urban Blomster (V) har frågat om konstis ska läggas på Bruksvallen i Söderfors säsongen 2017-18 och om framtiden för konstisbanan. Det korta svaret, som delvis redan framkommit i lokala medier, är nej och därmed bryts en mer än halvsekellång tradition. Ett längre svar är att konstis på vallen skulle bli oförsvarligt kostsam, bland annat med hänsyn till att Söderfors för närvarande inte har något A-lag i seriespel. Den beräknade iskostnaden för perioden oktober-mars har angetts till cirka 2 miljoner kronor. Till det kommer avsevärda kostnader för investeringar i anläggningen, för att alls kunna göra is. Alternativet för bruksarna blir en spolad is på en mindre yta vid Bruksskolan – om vädret medger naturis. Bollen om fortsatt konstis ligger i huvudsak hos bandyföreningen i Söderfors och dess möjlighet att samla spelare till ungdoms- och seniorlag i seriespel och funktionärer i den omfattning som behövs. I svaret som Jonas Nyberg (S) lämnade underströk han att isen står och faller med ett engagemang som måste byggas underifrån i föreningen.


Webbradiosändning från mötet

Protokoll från kommunfullmäktige den 31 oktober Pdf, 98 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 98 MB)

Bilaga: Budget 2018-2020 Pdf, 536 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 536 kB)

Bilaga: Delårsrapport 2017 Pdf, 1018 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1018 kB)