• - Det är dags för höstmarknad!

 • - Gävlevägen — begränsad framkomlighet

 • - Följ siffrorna för valet i Tierps kommun

 • - Har du finsk anknytning?

 • - Meröppet på biblioteken

 • - Nu ska alléträden beskäras

 • - Avstängd gång- och cykelväg

 • - Rapportera fynd av tallolja vid kusten

 • - Löfte för ett tryggare Tierp

 • - Ny funktion för visselblåsare


Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och inflytande

Kommunfullmäktiges ordförandeklubba

Nyheter i korthet från kommunfullmäktige 6 nov 2018

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 6 november 2018 valdes ny kommunstyrelse för mandatperioden 2018-2022.

Mötet inleddes med att fullmäktiges ordförande Lars Svensk (KD) hälsade välkommen till den nya församlingen och nya mandatperioden.

– En spännande kväll med kongressval i USA och val av kommunstyrelse i Tierp. Båda är viktiga, sa Lars Svensk och menade att valen i Tierp är viktigast.

Kommunstyrelsen fick följande sammansättning:

 • Sara Sjödal (c), ordförande
 • Lars-Göran Birkehorn-Karlsen (M) förste vice ordförande
 • Viktoria Söderling (S) andre vice ordförande

Övriga ledamöter:

Lotta Carlberg (C), Åsa Sikberg (M), Ann-Kristin Ringefors (KD), Joachim Stormvall (MP), Alfred Mujambere (L), Jonas Nyberg (S), Erica Aspgren Wallin (S), Linda Friberg , Torgny Helgesson (S), Alexander Karlsson (V), Joakim Larsson (SD) och Jonhas Åker (SD).

Ersättare i kommunstyrelsen:

Anna Ahlin (C), Emma Lokander (M), Erik Kolm (C), Carola Fredén (M), Gunilla Wisell (KD), Jenny Lundström (MP), Sarah Näslund (L), Viktor Hage (S), Gunnar Jansson (S), Barbro Wiklund (S), Christina Holmström (S), Agnetha Andersson (V), Annie Pettersson (V), Bengt Lindström (SD) och Klas Jakobsson (SD).

Nya kommunalråd

Kommunfullmäktige valde vidare Sara Sjödal (C) till nytt kommunalråd tillika finanskommunalråd, samt Viktoria Söderling (S) till oppositionsråd.

Oförändrad kommunalskatt

Fullmäktige den 6 november fastställde även kommunal skattesats för 2019. Beslutet blev oförändrad kommunalskatt med 20 kronor och 99 öre. Vänsterpartiets Alexander Karlsson reserverade sig mot beslutet, till förmån för partiets förslag att höja skatten med en 50-öring, som V anser nödvändigt för att kunna upprätthålla bra verksamheter.

Som följd av majoritetsskiftet i kommunen har beslutet om nästa års budget flyttats till nästa kommunfullmäktige.

Nästa sammanträde

Kommunfullmäktiges nästa sammanträde äger rum tisdagen den 18 december. Det sammanträdet, som också innehåller allmänpolitisk debatt med inriktning på ekonomi, äger som vanligt rum i kommunhusets A-sal, är öppet för allmänheten och börjar klockan 18.00.