Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Bo, trafik och miljö

Ny korsning till centrala Tierp

Under juni till augusti kommer Tierps kommun i samarbete med Trafikverket, att bygga om infarten till centrala Tierp i korsningen Industrigatan/Gävlevägen.

Förändringen är nödvändig för att ge ett växande Tierp med nya industriområdet Siggbo företagspark, en bra och säker väganslutning. I samband med ombyggnationen kommer även tillgängligheten för cyklister och fotgängare att förbättras i hela området, i form av nya gång- och cykelvägar.

Under byggtiden kommer trafiken att påverkas då detta är den huvudsakliga in- och utfarten till och från Tierp och E4. Ambitionen är att minimera trafikstörningarna under byggtiden. Vi uppmanar trafikanter att om möjligt ta alternativa vägar.

Förbättringar för cyklister och gångare

I samband med ombyggnationen förbättras även tillgängligheten för cyklister och fotgängare i hela området, i form av nya gång- och cykelvägar. Den gång- och cykelväg som idag byter sida i korsningen Gävlevägen/Högbergsgatan kompletteras med ytterligare en gång- och cykelväg fram till nya passagen vid Industrigatan. De befintliga övergångsställena vid Gävlevägen/Högbergsgatan kommer i samband med detta även att tillgänglighetsanpassas, för att förbättra framkomligheten för bland annat äldre och personer med funktionshinder.

Vid XL-bygg kommer en passage för fotgängare och cyklister att anläggas, i höjd med cirkulationsplatsen på länsväg 292/Industrigatan. Tillgängligheten till Siggbo företagspark säkras med en ny gång- och cykelväg förbi XL-bygg och in mot Industriområdet.

Val av trafiklösning

Trafiklösningen som byggs blir en så kallad fyrvägskorsning av typ C med vänstersvängfält. Det är Trafikverket som ansvarar för Industrigatan, vilket innebär att det också är de som beslutar vilken typ av trafiklösning som ska göras i samband med ombyggnationen. Efter förstudie och trafikmätningar av fordonsflödet, har Trafikverket i det här fallet valt en lösning med en fyrvägskorsning. Fyrvägskorsningen visade sig vara det alternativ som är mest samhällsekonomiskt lönsam i detta fall, då det inte är tillräckligt högt fordonsflöde för en cirkulationsplats.