• 2018-10-19 - Dialog om Kulturhuset Möbeln, tema: praktiska frågor

  • 2018-10-17 - Nytt presidium i kommunfullmäktige

  • 2018-10-16 - Kommunfullmäktige sammanträder 16 oktober

  • 2018-10-15 - Lokalbokningen stängd 23/10 – 5/11

  • 2018-10-15 - Ny tidplan för arbetet med pendlarparkeringarna i Tierp

  • 2018-10-10 - Möt troll och guldbaggar på Sagostigen

  • 2018-10-10 - Ny grillkåta vid Kvarnbacken

  • 2018-10-09 - Planerad rivning vid Möbeln

  • 2018-10-08 - Brukarundersökning ska ge svar på hur verksamheten för funktionshindrade kan förbättras

  • 2018-10-08 - Höstmarknad i Tierp 11 oktober

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och inflytande

Nytt i korthet från kommunstyrelsen den 27 mars

Kommunstyrelsens sammanträde den 27 mars klubbade en rad beslut och fastställde flera svar på remisser. Bland de sistnämnda en om skyddet för valhemlighet i svenska val samt om hur spelmissbruk och spelberoende kan förebyggas eller behandlas.

Att skydda valhemligheten i svenska allmänna val är viktigt. Det tycker kommunstyrelsen (KS) i Tierp, som lämnat svar till regeringen i en utredning om hur skyddet kan stärkas. Tierps KS gör tummen upp för förslaget att personröster ska kunna lämnas på alla typer av valsedlar, alltså ökade möjligheter till personval. Däremot blir det nej till förslaget om avskärmad plats för valsedlar. Dyrare och krångligare för kommunerna som sköter valadministrationen är Tierps inställning. Förslagen kräver ändringar i vallagen och kan som tidigast komma att gälla från och med valet till EU-parlamentet år 2019.

Hot och våld?

Kommunen ska få en tydligare säkerhetspolicy. Till den ska knytas föreskrifter som är specifika för respektive verksamhet. Även säkerhetsarbetet mot hot och våld riktat till förtroendevalda ska göras tydligare. Det är följden av en revisionsgranskning av kommunens förebyggande arbete mot hot och våld.

Spelmissbruk

Ansvaret för stöd och behandling till personer med spelmissbruk eller spelberoende är sedan en lagändring 1 januari 2018 en del av socialtjänstens uppdrag. Som hjälp i det arbetet har Socialstyrelsen skickat ut ett förslag till kunskapsstöd för berörda delar av hälso- och sjukvården. Kommunstyrelsen i Tierp svarar med hjälp av utskottet arbete och omsorg på förslaget och efterlyser mer stöd kring hur ett förebyggande arbete kan bedrivas, samt tydligare rekommendationer vad gäller typ av behandlingsmetoder.

Köper mer mark vid soptipp

Genom ett tilläggsavtal köper Tierps kommun mer mark än vad som gjordes från början för sluttäckning av deponerat hushållsavfall vid Gatmot. Mer omgivande mark behövs eftersom den valda lösningen för att täcka den gamla soptippen inte tillåter att träd växer där under lång tid framåt. Det anses även viktigt att kommunen äger en större del av det förorenade området. År 2008 slutade kommunen lägga hushållsavfall på deponin. 2025 beräknas arbetet med att täcka den vara färdigt.

Ny ledamot

Joachim Stormvall (MP) är från och med 27 mars 2018 och resten av denna mandatperiod ny ledamot i utskottet arbete och omsorg. Det hänger ihop med att han tidigare utsetts till ersättare i kommunstyrelsen, i stället för partikamraten Carina Larsson som avsagt sig sina politiska förtroendeuppdrag i Tierps kommun.

Kommunfullmäktige härnäst

Efter kommunstyrelsens sammanträde följer möte med kommunfullmäktige, härnäst tisdagen den 10 april. Mötet hålls som vanligt i kommunhusets A-sal och är öppet för allmänheten. I vanlig ordning inleds mötet klockan 18 med allmänhetens frågestund.

Protokoll

När protokollet är klart finns det att ladda ner här.