• - Det är dags för höstmarknad!

  • - Gävlevägen — begränsad framkomlighet

  • - Följ siffrorna för valet i Tierps kommun

  • - Har du finsk anknytning?

  • - Meröppet på biblioteken

  • - Nu ska alléträden beskäras

  • - Avstängd gång- och cykelväg

  • - Rapportera fynd av tallolja vid kusten

  • - Löfte för ett tryggare Tierp

  • - Ny funktion för visselblåsare


Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och inflytande

Oavsiktlig glömska inte avsiktligt fusk

Ett påstående om livsmedelsfusk, som inkommit till Miljö- och hälsoskyddsenheten på Tierps kommun från Livsmedelsverkets tipsfunktion och som fått viss uppmärksamhet, handlar i själva verket om att kostenheten oavsiktligt glömt att ändra namnet på två maträtter i menyn.

Det förekommer ibland att kommunens kök inte lyckas säkra tillgången på vissa råvaror hos leverantör.

– Det har blivit ännu svårare under den rådande pandemin. Våra leverantörer sliter verkligen för att få tag i alla produkter som vi har på anbud, säger Fredrik Holmgren, kostchef vid Tierps kommun.

I de aktuella fallen hade därför kyckling ersatts med hönsfågel till några av kommunens tillagningskök. Rätt innehållsförteckning fanns att läsa i anslutning till menyerna, men namnet på själva maträtten blev tyvärr inte ändrat, konstaterar kommunens kostchef.

– Ibland är en höna bara en fjäder. Det här är inte fusk utan ett förbiseende.

Medieuppgifter ger intryck av att 4 000 portioner höns flera gånger har serverats som kyckling, när det egentligen var 36 portioner gratäng och 450 portioner lasagne som vid två separata tillfällen innehöll hönsfågel. Skälet till detta var leveransproblem och inte någon ekonomisk vinning, där hönsfärsen till lasagnen till och med blev dyrare i inköp än avtalspriset för kycklingfärsen som inte kunde levereras.

– Det är också flera av kommunens kök som lagat den här maten och det är mycket olyckligt att ett kök särskilt pekas ut. Våra medarbetare utmålas som fuskare och ingenting kunde vara längre från sanningen, säger Fredrik Holmgren.

Omständigheterna i saken påverkar varken livsmedelskvalitet, äventyrar någons hälsa eller åsidosätter några rutiner för hantering och tillagning.

– Bytet av råvaror har alltså inte medfört brister i kökens matsäkerhet, särskilt viktigt när det gäller allergier, specialkost och liknande, säger Fredrik Holmgren och fortsätter:

– Det är ju inte så att vi vill lura någon medvetet – och det är bra att vi blir uppmärksammade på detta. Vi har i grunden bra rutiner och kommer fortsätta att göra allt vi kan för att det här inte ska hända igen. Vi delar lagstiftarens och kommunens miljö- och hälsoskydds uppfattning: Kyckling är kyckling och höna är höna och en maträtt ska kallas för sitt rätta namn.

Fakta

Tierps kommun använder kostdatasystemet Matilda som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet. Matilda underlättar flera av kökets interna arbetsprocesser; från planering, kalkylering och inköp, till leverans, produktion och fakturering.

Medieuppgifter gör gällande att: ”Alla rätter beställs utifrån systemet Matilda”. Matilda hanterar dock inte beställningar hos leverantör, endast recept och interna beställningar från mottagningskök till tillagningskök.

Matilda omfattar därför bara recept med ingredienser som leverantören har bekräftat kan levereras.