• 2020-11-17 - Gemensamt arbete för en tryggare miljö

  • 2020-11-13 - KF i korthet 3 november 2020

  • 2020-11-13 - Information om coronaviruset

  • 2020-11-09 - Nya cykelparkeringar med tak klara vid Örbyhus station

  • 2020-11-02 - Projekt för mer lokalproducerad mat är igång

  • 2020-10-16 - Minister fullmatad med kulturarv och motion

  • 2020-10-09 - Landshövdingen på coronasäkert besök vid Hjällsjön i Söderfors

  • 2020-10-02 - KF i korthet 22 september 2020

  • 2020-10-01 - Besöksförbudet hävt - men fortsätt gärna besöka dina anhöriga online

  • 2020-09-24 - Hålla avstånd allas ansvar 

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Fritid, kultur och friluftsliv

Pålning för grund till nya Möbeln

Ombyggnationen till Kulturhuset Möbeln märks ordentligt sedan en tid tillbaka, både på in- och utsidan av huset.

I slutet av september 2018 är dagligen ett tiotal medarbetare sysselsatta med jobbet som består av invändig rivning, pålning inför grundläggning av ytan där ny huvudentré hamnar, grävarbete för nya dagvattenbrunnar med mera. Väl synligt är också det utvändiga, tillfälliga trapptorn intill nyhetsskärmen som är tillfällig utrymningsväg från plan 2.

– Det är exempel på anpassningar som måste göras under byggtiden för att följa lagar och regler. Det säger Byggpartners platschef Johan Wihlborg.

Kommande steg i ombyggnationen är gjutning och därefter stomresning för utbyggnaden på järnvägssidan, när pålning av den omkring 240 kvadratmeter stora ytan är klar. På andra sidan huset, mot pendlarparkeringen och Grevegatan, förbereds en markyta på cirka 130 kvadratmeter för utbyggnad där.

Får väderskydd

Ambitionen är att gjutning av grundplattor ska vara klar under november månad och innan vintern kommer. Oavsett vinterns kraft kommer bygget in i ett känsligt läge när delar av taket öppnas för bygge av ny passage på plan 3. Byggnaden kommer att väderskyddas under tiden då taket är öppet mot himlen.

I bottenplanet är det mesta av toaletter, tidigare garderob, golvet och inredning i danslokalen rivet.