• - Förslag till ny översiktsplan

  • - Misstänkt matförgiftning var vanlig magsjuka

  • - Skyddat namn får inte användas 

  • - KF i korthet 8 juni 2022

  • - Nu ska cyklisterna höras

  • - Ökad samverkan och fler bostäder viktigt för företagarna

  • - Ny cykelväg ökar trafiksäkerheten

  • - Bättre samverkan mellan kommun och civilsamhälle

  • - Företagare rekordnöjda med kommunens service

  • - Nya yttre beredskapszonen och jodtabletter

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Isabelle Axelsson, projektledare för projektet.

Projekt för mer lokalproducerad mat är igång

Mer lokalproducerad mat på skolor och äldreboenden. Det är målet i projektet Närproducerad mat.

– Vi kommer kartlägga behov samt skapa tillfällen för producenter och kommunen att mötas och hitta vägar framåt tillsammans, berättar projektledare Isabelle Axelsson vid Tierps kommun.

För att möjliggöra att fler, mindre lokala aktörer ska kunna leverera mat till kommun ska en ny metod för upphandling av livsmedel införas – så kallade dynamiskt inköpssystem (DIS). Genom DIS kan det upphandlas varor i mindre kvantiteter och med kortare leveransperioder. Det här gör att producenter inte behöver känna något tvång att lägga anbud och det finns inget leveranskrav som vid traditionella avtal.

– Om exempelvis en förskola vill köpa in ett antal kilo lokala morötter så kommer alla grönsaksproducenter i systemet få en anbudsförfrågan och kan välja att svara på den, förklarar Isabelle.

För att ge inspiration till både befintliga och nya företag inom gröna näringar anordnas träffar för informera och fånga upp behov.

– Det finns både nya och traditionella grödor som skulle kunna produceras här, likväl som goda förutsättningar för mer förädling av lokala råvaror.

En förhoppning med projektet är att hitta bra samverkansformer mellan Tierps kommun och företagarna inom gröna näringar. Det ingår även att få igång en lokal marknad mot företag och privatpersoner.

Projektet Närmat pågår från september 2020 och ett år framåt. Projektet blir ett avstamp för ett långsiktigt arbete.