• - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

  • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

  • - Samarbete för fler bostäder

  • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

  • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

  • - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

  • - Tierps kommun har länets nöjdaste kunder

  • - Strejk avblåst i kommunala verksamheter

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal (C) och hållbarhetsstrateg Frida Johnson.

Projektpengar för att öka lokalproducerat på kommunens tallrikar

Jordbruksverket har sagt ja till projektstöd till Tierps kommun på som mest närmare 360 000 kronor för att öka lokala lantbrukares deltagande i kommunens upphandlingar av livsmedel. Övergripande mål är mer närproducerat i kommunen.

Projektstödet ska användas till informationsinsatser, nätverksträffar och workshops riktade till lokala livsmedelsproducenter. De ska få mer kunskap om kommunens upphandlingssystem och hur de genom att lämna anbud kan korta livsmedelskedjan. Under projekttiden ska minst tio träffar och två workshops genomföras och informationsmaterial för olika kanaler utformas. Projekttiden löper till utgången av augusti månad 2021.

Nya riktlinjer

Pengarna kommer från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, inom ramen för EU:s landsbygdsprogram 2014-2020. Stödet till Tierps kommun är en del av de pengar Jordbruksverket fördelar.

– De nya upphandlingsriktlinjerna för livsmedel utarbetades efter diskussioner med LRF lokalt. Det säger kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal (C). Hon fortsätter:

– Detta projekt skapar nu ytterligare möjligheter. Jag hoppas effekten blir att vi gemensamt når målet om mer lokalt på kommunens tallrikar.

Outvecklad lokal marknad

I ansökan redovisar kommunen en rad förutsättningar för projektet. Kommunen rymmer över 600 företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske. Den lokala livsmedelsmarknaden beskrivs som outvecklad. Endast en liten andel lokala matråvaror används i kommunens tillagningskök. Ett årsgammalt, mer flexibelt, system för upphandling och inköp ska bidra till att lokala producenter får bättre möjligheter. Informationsinsatser och kunskapsspridning om detta inköpssystem är en central del i projektet.

Självförsörjning och hållbarhet

På längre sikt hoppas Tierps kommun att projektet ska bidra till att öka självförsörjningsgraden lokalt och i länet. Kortare livsmedelskedjor och ökad andel lokala matinköp förväntas ge stärkt hållbarhet, ökad lönsamhet i jordbrukssektorn samt bidra till minskad klimatpåverkan.