• 2020-08-11 - Nytt övergångsställe vid Centralskolan

 • 2020-08-10 - Vägarbete på Södra Sjukarbyvägen i Tierp

 • 2020-08-06 - Att bada med hund och häst

 • 2020-07-29 - Tillgång till service och handel är liksom närhet till goda jobb lika betydelsefullt för att skapa och upprätthålla en hållbar kommun.

 • 2020-07-27 - Störningar i eldistribution och telefoni

 • 2020-07-21 - Fler cykelvägar önskas i hela Tierps kommun

 • 2020-07-17 - Varning - nu blommar jättelokan

 • 2020-07-15 - Tyck till om utvecklingen av Örbyhus centrum

 • 2020-07-09 - Vendelbadet: Öppning för utomhusbad 2021

 • 2020-07-02 - Fler studenter med examensbevis från Högbergsskolan

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Bo, trafik och miljö

Registrera din vattenbrunn och få bättre skydd

Att registrera sin vattenbrunn i SGUs brunnsarkiv innebär bland annat ett bättre skydd vid en eventuell miljöolycka. Dessutom bidrar du som brunnsägare till bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i kommunen.

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har tagit fram möjligheten att lämna in brunnsobservationer för befintliga brunnar, men också information om de brunnar som saknas i registret.

Inlämningen är frivillig men det finns flera fördelar med att ha sin brunn registrerad. Några exempel är:

 • När andra i området planerar att borra efter vatten eller värme har de större möjlighet att se och ta hänsyn till din brunn.
 • När kommunen arbetar med översikts- och detaljplanering kan informationen vägas in i arbetet.
 • Räddningstjänstens möjligheter att skydda brunnen i samband med en miljöolycka ökar.
 • Informationen är viktig som planeringsunderlag för kommunens vatten- och avloppsutbyggnad och framtida behov av dricksvatten.

I formuläret på SGUs hemsida lämnas uppgifter om brunnen. Vid registrering från en smartphone eller liknande går det med hjälp av GPS-funktionen att markera vart brunnen finns direkt.

Registrera vattenbrunnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

Registret för brunnar används av myndigheter, konsulter och kommuner för att identifiera och lokalisera enskilda brunnar. Bland annat för den kommunala planeringen av vattenförsörjningen är det viktigt att ha lokal information om tillgång till vatten och vattenuttag.

I brunnsarkivets kartfunktionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster går det att se vilken information som finns registrerad på din brunn.