Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Bo, trafik och miljö

Samrådsmöte om förslag till detaljplan för Siggbo trädgårdsstad - Välkommen!

Tisdagen den 1 augusti kl. 18:00 bjuder kommunen in allmänheten för information och diskussion om planförslaget. Mötet kommer att hållas i A-salen i kommunhuset i Tierp.

Tierps kommun har upprättat förslag till detaljplan för Siggbo trädgårdsstad (Dp 1036). Samrådstiden är från 23 maj till 7 augusti.

Planen syftar till att möjliggöra för bostadsbebyggelse i Siggbo med trädgårdsstaden som förebild. Området ska präglas av blandad bebyggelse, småskalighet med måttlig exploatering, kvartersstruktur med gröna gaturum, närhet till grönområden, service och rekreation. Planförslaget tillåter en utbyggnad av ca 500 nya bostäder och en ny förskola. Planförslaget möjliggör en utbyggnad av villor, radhus, kedjehus och flerbostadshus från 1 till 6 våningar.

Planförslaget finns tillgängligt på kommunhuset – Centralgatan 7 i Tierp, på kommunens hemsida samt på Tierps bibliotek.

Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen senast den 7 augusti till:
Tierps kommun, Samhällsbyggnadsenheten, 815 80 Tierp
eller via e-post till: ksdia@tierp.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samrådstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet.