• 2021-03-05 - Pandemin begränsar sommarjobb
  - danssommarjobb enda undantag


 • 2021-03-02 - Kommunen tar emot synpunkter på vattenverksamheter i Siggbo trädgårdsstad

 • 2021-03-02 - TLN fälls för publicering om kommunföreträdare

 • 2021-02-26 - Information om coronaviruset

 • 2021-02-25 - Fortsatt tydlig befolkningsökning -
  nybyggen och lantlig miljö lockar


 • 2021-02-25 - Digital workshop 16 mars inför kommande Leaderperiod inom Leaderområdet Nedre Dalälven

 • 2021-02-24 - Tierps kommun uppmärksammar Sverigefinnarnas dag 24 februari

 • 2021-02-22 - Ny finsk samordnare ser stor finskspråkig potential

 • 2021-02-12 - Handel och trygghet — tema för frukostmöte

 • 2021-02-12 - Samverkan mellan kommunen, sociala företag och föreningar

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Fritid, kultur och friluftsliv

Sprider dans med hjälp av bidrag

Kulturskolan i Tierp ska med hjälp av 150 000 kronor i bidrag från Kulturrådet ytterligare vidga sin verksamhet till kommunens kransorter. Framförallt handlar det om att erbjuda undervisning i dans, en del i kulturskolans utbud som hittills endast funnits i Tierps köping.

–Det här är tredje gången som vi med framgång landar ett sådant här bidrag. Totalt har vi fått 550 000 kronor, säger kulturskolans chef Fredrik Westergren.

Att kulturskolans ämnesutbud härmed kan ges ökad geografisk spridning är helt i linje med andra satsningar för att nå fler elever med mer kulturskola.

–Jag är glad över bidraget. Detta går hand i hand med kommunens satsningar för att sänka trösklarna för att kunna delta i vår verksamhet. Först kom beslutet som möjliggör sänkta elevavgifter. Nu kan vi med stolthet berätta att vi beviljats nya externa pengar.

Kulturskola för alla

–Vi arbetar hårt för att vara något som alla medborgare har chansen att välja. Ekonomiska eller geografiska förutsättningar ska inte vara hinder för att kunna vara med i kulturskolan, säger Fredrik Westergren.

Bidraget som hjälper till att göra Tierps kulturskola till en skola för alla, är en del av en bidragsfördelning på totalt 99 miljoner kronor. 271 av landets kommuner har fått del av pengarna, efter att ansökningarna granskats av Kulturskolecentrum. Det är Kulturrådets nybildade nationella resurscentrum för kulturskolor, inrättat efter ett särskilt regeringsuppdrag att ge landets kulturskolor bästa tänkbara stöd för att kunna nå så många barn och unga som möjligt.