• 2020-08-06 - Att bada med hund och häst

  • 2020-07-29 - Tillgång till service och handel är liksom närhet till goda jobb lika betydelsefullt för att skapa och upprätthålla en hållbar kommun.

  • 2020-07-27 - Störningar i eldistribution och telefoni

  • 2020-07-21 - Fler cykelvägar önskas i hela Tierps kommun

  • 2020-07-17 - Varning - nu blommar jättelokan

  • 2020-07-15 - Tyck till om utvecklingen av Örbyhus centrum

  • 2020-07-09 - Vendelbadet: Öppning för utomhusbad 2021

  • 2020-07-02 - Fler studenter med examensbevis från Högbergsskolan

  • 2020-06-26 - Nya brygglägen lyfter kanotled

  • 2020-06-25 - Håll huvudet kallt när det är varmt

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och inflytande

Den så kallade klossövningen i Söderfors. Vill du veta vad det handlar om – kom till ett dialogmöte!

Stort engagemang i Söderfors

Dialogcaféet om den nya översiktsplanen, ÖP 2050, drog rekordmånga (hittills) intresserade besökare, även ungdomar, till Söderfors.

Hela 73 personer, med bra balans mellan män och kvinnor och ett åldersspann från ung till äldre, kom till Parkhallen i Söderfors för att tycka till och lyfta förslag om hur kommunen kan utvecklas med bostäder, arbetstillfällen, samhällsservice och fritidsmöjligheter.

Satsa på trygga lekplatser och icke-centralisering

Frågor och funderingar som lyftes var bland annat att det finns såväl arbetstillfällen som naturliga platser på orten att bygga bostäder på. De yngre personerna i gruppen vill se satsningar på trygga lekplatser och aktivitetslokaler. Vad gäller kommunen i stort vill många se en icke-centralisering, alltså en tydligare satsning även på de mindre orterna. En cykelväg mellan Söderfors och Tierp nämndes.

Stämningen var mycket god med högt i tak. Ett stort engagemang stärker det demokratiska grundarbetet på vägen till en ny översiktsplan, där det är viktigt att ta tillvara både glädje och frustration över kommunens verksamheter och möjligheter.

Bra jobbat, Söderfors!

Nästa anhalt Örbyhus

Turnén med medborgardialoger om ÖP 2050 fortsätter, för att locka fram fler idéer och synpunkter om hur kommunen ska utvecklas och bevaras.

Nästa dialogmöte är i Örbyhus skolas matsal den 25 september klockan 18.30.

Varmt välkommen, var du än bor i kommunen!