• - Information om coronaviruset

  • - Vad tycker du om äldreomsorgen?

  • - KF i korthet 14 december 2021

  • - Lyckad jakt blir mat på tallriken

  • - Stort intresse för deltagande i Konst på väg

  • - Kommunen signerar löften för rent vatten

  • - Ny rondell gör väg 292 säkrare

  • - Tierpsröster i nytt offentligt konstverk

  • - Anställda i daglig verksamhet hyllas

  • - KF i korthet 10 november 2021

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Bo, trafik och miljö

KVÄLLSÖPPET. Bygglovshandläggarna Göran Nimmersjö, Kent Bingström och Julia Rågfeldt här tillsammans med ansvarig chef Anna Persson.

Stort intresse för Bygga & Bo-kvällarna i Tierp

Tierps kommuns satsning på Bygga & Bo-kvällar har gett resultat. Många invånare har tagit chansen och kommit för att pratat bygglovsfrågor.
Servicen kommer att fortsätta till hösten.

- Det har varit en bra respons. Framför allt har det uppskattas att kunnat boka ett personlig möte med en handläggare på kvällen, berättar Kent Bingeström, bygglovshandläggare.

Under ett par års tid har Tierps kommun erbjudit denna service. En gång i månaden har kommunhuset bjudit in till Bygga & Bo-kvällar med olika teman. Förutom bygglovsfrågor har kvällarna haft olika kompletternade teman som: bredband, trafik, naturvård, solenergi, konsumentrådgivning, vatten och avlopp. Bygglovshandläggare har tillsammans med andra rådgivande handläggare inom kvällens tema tagit emot invånarna i kommunhuset. I snitt har det varit 20 besök per tillfälle.

-Solenergi samt vatten- och avloppstemat var uppskattat. Det är inte allasom tänker in avlopp och vatten vid nybyggnation. När de besöker oss försöker vi ge dem en helhetsbild av alla tillstånd som kan krävas , berättar Anna Persson, chef planering och myndighet.

Det har tidigare gjorts försök att åka ut till andra orter i kommunen för att möta invånarna där de bor. Dessa var inte så välbesökta så till hösten blir det fortsatt kvällsöppet i Tierp.

- Vi tar tacksamt emot förslag från invånarna vad de vill ha för teman till hösten, säger Anna Persson.

Förutom att servicen och tillgängligheten för invånarna har förbättrats så har dessa kvällar dessutom lett till att många lämnar in mer kompletta bygglovsansökningar då de kan ställa frågor i ett tidigt skede.

-Variationen på frågor är stor. Det har varit både unga par som vill söka bygglov för att bygga ny villa till äldre par som vill bygga ett växthus på sin tomt och undrar vad de får göra, säger Kent.