• - Så firas studenten 2022

  • - Ny cykelväg ökar trafiksäkerheten

  • - Bättre samverkan mellan kommun och civilsamhälle

  • - Företagare rekordnöjda med kommunens service

  • - Nya yttre beredskapszonen och jodtabletter

  • - Pristagare för 2022 utsedda

  • - KF i korthet 5 april 2022

  • - Nu kommer vårmarknaden tillbaka

  • - Medborgare och företagare prisas under Framtidsgalan

  • - Nya alléträd i Karlholm

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Bo, trafik och miljö

Havsutsikt från Källarberget. Foto: Maria Berg

Tierp både etta och trea i naturvårdsrankning

Tierps kommun är på en och samma gång både bäst och trea i landet i Naturskyddsföreningens rankning av kommunernas naturvårdsarbete. Tierp kniper en tredjeplats totalt och är bästa naturvårdskommun i gruppen pendlingskommun nära större stad. Totalplaceringen trea är en avsevärd förbättring jämfört med förra rankningen år 2014 då Tierp landade på plats 20.

Som grund för rankningen genomför Naturskyddsföreningen en omfattande enkät. Kommunerna får själva svara på ett stort antal frågor som rör deras arbete att skydda, vårda och förvalta värdefulla naturområden.

Svaren poängsätts och avgör rankningen. För att hamna riktigt högt behöver kommunerna kunna visa att de bedriver ett systematiskt naturvårdsarbete, har koll på strandskydd, olika typer av naturvärden och inte minst viktigt ger skolor och förskolor tillgång till naturupplevelser och kunskaper.

Tierps kommuns naturkontor, bestående av kommunekolog och naturvårdshandläggare, har formulerat enkätsvaren med inspel från kollegor på bland annat kultur- och fritid.

– Jag tror att en stor del av framgången ligger i skötseln av den kommunägda skogen, där vi får toppoäng enligt enkäten. Det säger Maria Berg, naturvårdshandläggare på Tierps kommun.

Just nu tas dessutom en ny skötselplan för kommunens skog fram, med fokus på biologisk mångfald och friluftsliv.

Andra anledningar till den höga placeringen är naturskoleverksamheten, naturinformation på hemsidan och sociala medier samt nyttjandet av pengar från regeringens lokala naturvårdssatsning (LONA) tillsammans med lokala föreningar. Naturskolan började faktiskt som ett LONA-projekt.

– Vi är väldigt glada att vi hamnat så högt i Naturskyddsföreningens rankning och nu kommer vi att anstränga oss ytterligare för att bli ännu bättre på naturvård inom olika områden, säger Maria Berg. Vi ska bland annat arbeta med att göra strövområden tillgängliga i tätorterna. Genom att uppmärksamma och informera om den härliga natur som finns i vår kommun, hoppas vi att medborgare och turister ska hitta ut i naturen och olika besöksmål, fortsätter Maria Berg.

Ett av de för året nya LONA-projekten handlar just om framtagande av informationsmaterial om natur och naturvård, och den nya skogsbruksplanen kommer att bli ett värdefullt planeringsunderlag i arbetet med tätortsnära natur.

Mer information och rapporten i sin helhet finns på Naturskyddsföreningens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FAKTA OM RANKNINGEN

Bästa naturvårdskommun i riket blev Huddinge ­– för andra året i rad, med skånska Lomma som tvåa och alltså Tierp på tredje plats. Tierp blev bästa kommunen i länet för andra gången i rad. 210 av landets 290 kommuner har besvarat enkäten, som genomfördes även 2014. Den gången med Tierp på en sammanlagd och delad plats 20.