• - Kommunen fortsätter klättra i Svenskt Näringslivs ranking

  • - Öppet hus på brandstationerna

  • - Våga fråga - en suicidpreventiv utbildning som kan rädda liv

  • - Tillfälliga busshållsplatser påverkar trafiken

  • - Avrådan från bad

  • - Höga flöden i Dalälven

  • - Information om fågelinfluensa

  • - Nytt dammsystem i Örbyhus

  • - Första etappen av nya resecentrum avklarat

  • - Tidig kontakt med äldre ska förebygga fysisk och psykisk ohälsa

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Tierp i nytt kommunsamarbete: C-tillsammans

De sju kommunerna i Uppsala län, Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar bildar C-tillsammans. Det nya nätverket har bildats för att gemensamt möta välfärdsutmaningen.

Kommunerna i länet vill öka samverkan kring olika kommunala uppdrag. Nätverket har initierats och drivs av ordförandena i de sju kommunstyrelserna, för Tierps kommun Sara Sjödal (C).

Bakgrunden är att Sveriges kommuner står inför en ekonomisk och verksamhetsmässig utmaning när det gäller att utföra sina kärnuppdrag.

– Alla kommuner är under stor ekonomisk press och det är viktigt att hitta samverkansstrukturer med ekonomisk effektivitet ur ett långsiktigt perspektiv, säger Sara Sjödal.

Därför vill kommunerna i C-län nu tillsammans undersöka om det går att stärka utförandet av de kommunala uppdragen genom att delar av dem görs gemensamt.

Kommunerna är under hård ekonomisk press samtidigt som kraven från invånarna ökar. Det ställer krav på samverkan för att minska sårbarheten.

De sju kommunerna har tillsammans enats om att genomföra en bred förstudie om möjligheterna att samverka mer kring kommunala uppdrag. Förstudien ska bland annat identifiera områden där samverkan är juridiskt och organisatoriskt möjlig och samtidigt ekonomiskt fördelaktig.

Goda erfarenheter av den gemensamma IT-nämnden, där fem av de sju kommunerna sedan 1 januari 2019 samverkar kring kommunernas IT-system, gör övertygelsen stor om att det finns fler områden för konkreta samarbeten.

– IT-nämnden är relativt ny i sin form med fem kommuner. Trots det så blir det tydligt att när vi gör saker tillsammans, säkerställer vi att kvalitet upprätthålls. Vi lägger därmed grunden för att våra gemensamma resurser kan användas effektivare än om vi skulle utfört uppgifterna var för sig, säger Sara Sjödal.