• 2020-09-24 - Hålla avstånd allas ansvar 

  • 2020-09-23 - Tierp fortsätter uppåt i rankning

  • 2020-09-22 - Ansök om stöd för din idé

  • 2020-09-14 - Ny portal för annonsering av offentliga upphandlingar

  • 2020-08-27 - Klarare kring ny bredbandsaktör

  • 2020-08-13 - Fler elever väljer att studera på Högbergsskolan

  • 2020-08-13 - Brandförsvaret avråder från eldning

  • 2020-08-11 - Nytt övergångsställe vid Centralskolan

  • 2020-08-06 - Att bada med hund och häst

  • 2020-07-29 - Tillgång till service och handel är liksom närhet till goda jobb lika betydelsefullt för att skapa och upprätthålla en hållbar kommun.

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Organiserade företagsbesök av politiker och tjänstemän från Tierps kommun har varit en lyckad satsning. Här ett besök hos Bergby motorcenter.

Tierps kommun är bra på service till företagare

Tierps kommun är bra på service och bemötande till företag. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning som presenterades på tisdagen.

– Generellt tror jag att vi är bättre på bemötande, har en större förståelse inom hela organisationen varför det är viktigt med ett bra företagsklimat, säger Lars Ingeberg, näringslivschef i Tierps kommun.

Nyligen presenterades Sveriges kommuner och regioners öppna jämförelse gällande företagsklimat. Där hamnade Tierps kommun bland de 20 bästa kommunerna i landet. Svenskt Näringslivs undersökning bekräftar bilden. Totalt 95 företag av 2400 företag i Tierps kommun har svarat på enkäten. I årets mätning ökade Tierp från 3,3 till 3,4 på en skala från 1 till 6. Tierp får bra betyg gällande förståelse, råd och vägledning, handläggningstider, samt att det är tryggt att vända sig till kommunen. Däremot har betygen kring samverkan skola och näringsliv minskat.
Lars Ingeberg framhåller att de har arbetat på flera plan för att förbättra företagsklimatet. Organiserade företagsbesök av tjänstemän och politiker, utbildning kring bemötande hos tjänstemän, relationsskapande vid företagarfrukostar och luncher, samt ett ständigt pågående arbete med att förbättra handläggningsrutiner är några anledningar till det goda resultatet.

– Vi måste fortsätta utveckla organisationen för företagens bästa och våga ta dialoger för att förbättra och göra det enklare om det är möjligt. Sen behöver vi fortsätta att utveckla samverkan mellan utbildning och näringslivet och där finns även utmaningen kring kompetensförsörjningen, säger Ingeberg.