• - Tillfällig beredning för likvärdig skola i Tierp

  • - Dags att göra skolvalet

  • - Lyckad jakt ger lokalt kött till äldreomsorgen

  • - KF i korthet den 13 december 2022

  • - KF i korthet 8 november 2022

  • - Anmälan till vuxenutbildningen inför vårterminen

  • - Drop-in café för anhöriga

  • - Byggtrafik när ny vandringsled förbereds i Örbyhus

  • - Kom ihåg att anmäla din eldstad

  • - Delta i kultur- och fritidsenkät

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

FÖRETAGSBESÖK. Organiserade företagsbesök har varit ett viktigt arbete i att möta upp företagarnas önskemål och inhämta synpunkter. Här ett besök hos GSP Produktion.

Tierps kommun bland de 20 bästa på service till företagare

Tierps kommun är bland de 20 bästa kommunerna i landet på service och bemötande till företag. Det visar den öppna jämförelsen som Sveriges Kommuner och Regioner har genomfört.

–Otroligt glädjande. Vi har tagit till oss av tidigare mätningar och medarbetarna har gjort sitt yttersta för att förbättra servicen, säger Lars Ingeberg, näringslivschef i Tierp.

Tierps kommun klättrar från plats 117 till plats 20. Varje år undersöks ”Nöjd kund index” (NKI) för att mäta kommuners attityder och bemötande. Undersökningen genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner i samarbete med Stockholm Business Alliance. Totalt 188 kommuner har deltagit i undersökningen för 2019. De myndighetsområden som har undersökts är bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, brandskydd samt serveringstillstånd. Alla företagare som varit i kontakt med kommunen inom dessa verksamheter har fått bedöma service utifrån frågor om tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

I Tierp har service inom bygglov och markupplåtelse förbättrats avsevärt. Däremot har service inom brandskyddet, samt miljö- och hälsoskydd minskat något.

–Vi har arbetat mycket med relationsbyggande insatser och bemötande för att det ska kännas tryggt och enkelt att vända sig till oss som myndighet. Vi har bland annat arrangerat organiserade företagsbesök med politiker och tjänstemän vilket har varit uppskattat, säger Lars Ingeberg.

–Nästa steg blir att se över orsaken till varför servicen har försämrats inom vissa områden som miljö- och hälsoskydd, med målsättningen att vi ska förbättra dem till nästa års mätning.

Tierps kommun ingår i Stockholm Business Alliance som har 55 medlemskommuner. I denna allians hamnar Tierp på en sjätte plats gällande service och bemötande till företag – samt i topp i Uppsala län. Det är en förbättring med 30 placeringar jämfört med 2018 års NKI-mätning.

Tierps resultat

2018

2019

Betyg

Svarsfrekvens

Bygglov

63

78

Högt

67 % (27 svar)

Markupplåtelse

64

82

Mycket högt

39 % (28 svar)

Miljö- och hälsoskydd

79

77

Högt

77 % (27 svar)

Serveringstillstånd

80

För få svar


(5 svar)

Livsmedelskontroll

77

82

Mycket högt

53 % (32 svar)

Brandskydd

69

67

Godkänt

50 % (8 svar)

Totalt samtliga områden

71

78

Högt

53 % (127 svar)