• - Tillfällig beredning för likvärdig skola i Tierp

  • - Dags att göra skolvalet

  • - Lyckad jakt ger lokalt kött till äldreomsorgen

  • - KF i korthet den 13 december 2022

  • - KF i korthet 8 november 2022

  • - Anmälan till vuxenutbildningen inför vårterminen

  • - Drop-in café för anhöriga

  • - Byggtrafik när ny vandringsled förbereds i Örbyhus

  • - Kom ihåg att anmäla din eldstad

  • - Delta i kultur- och fritidsenkät

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och inflytande

Almedalen. Foto: Region Gotland

Tierp till Almedalen – lobbar för fyra spår

Flera representanter för Tierps kommun är på plats under 2017 års samhällspolitiska vecka i Almedalen 2-9 juli.

Utsända företrädare är kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson (S) och första vice ordförande Jonas Nyberg (S), kommunchef Yvette Axelsson samt näringslivschef Lars Ingeberg. De ingår tillsammans med företrädare för länets övriga kommuner i Region Uppsalas delegation.

Regionen åker till gotländska Almedalen framför allt för att driva på arbetet med att så snart som möjligt bygga ut järnvägen Uppsala-Stockholm till fyra spår. Regionen redovisade nyligen i en rapport utarbetad av Sweco att samhället går miste om i storleksordningen 400 miljoner kronor årligen på grund av längre restider och minskade möjligheter att utveckla ett hållbart samhälle med många nya jobb och bostäder.

Vinst för hela landet

- Fyra spår skulle ge över 100 000 bostäder och lika många jobb. Ingen annan sträcka i landet skulle ge lika goda vinster för hela Sverige. Rapporten visar därtill att kostnaderna för att inte bygga fyrspåret är betydande. På några år har vi tjänat in hela investeringen. Det sa Bertil Kinnunen, (S), regionråd i Region Uppsala, när rapporten presenterades.

För Tierps kommun är det självklart att medverka till att driva på ansträngningarna för fyra spår.
-Det gynnar våra möjligheter att fortsätta skapa lokal tillväxt och att utvecklas som pendlarort. Mer plats på järnvägsspåren på sträckan Uppsala-Stockholm ökar chansen till tätare pendeltågstrafik även till och från stationerna i Tierps kommun, med mycket stor daglig både in- och utpendling. Det säger Bengt-Olov Eriksson.

Region Uppsala är värd för ett seminarium den 4 juli om betydelsen av satsningen på fyra spår. I panelen återfinns några av de tyngsta nationella aktörerna, som Trafikverkets generaldirektör och ordföranden i riksdagens trafikutskott. Seminariet är ett av omkring 4 000 evenemang som ryms i programmet för Almedalsveckan 2017.

Goda exempel från Tierp

Till Almedalen åker även Matthew McNeill, enhetschef för Bergis, kommunens HVB-hem för ensamkommande flyktingungdomar, laddad med goda exempel från sin verksamhet. Han har bjudits in som en av flera medverkande i ett seminarium om integration, mångfald och hur kompetenserna hos människor med vitt skilda kulturer och erfarenheter bäst tas tillvara. Seminariets utgångspunkt är att olikheter driver samhället framåt, men det förutsätter att alla talanger syresätts.

Att arrangörerna, Region Östergötland med flera, ville ha just Matthew McNeill som föreläsare förklaras av den stora uppmärksamhet Bergis fick i början på året. Bergis målmedvetna arbete med ensamkommande visade på ett mycket framgångsrikt arbete mätt i hur ungdomarna klarat skolan, skaffat jobb och körkort och hållit sig undan brottslighet. Rapporten som följt upp flera av ungdomarna sedan Bergis startade för tio år sedan blev en riksnyhet. Bergis blev en modell för lyckad integration och ungdomar från Tierp tog plats i tv-nyheternas morgonsoffor.