Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET

Tjänligt vatten på samtliga naturbad

Ängskärs havsbad

Nya vattenprover togs efter att badet i Ängskär hade otjänligt vatten vid senaste mätningen. Provresultatet visar nu på att samtliga kommunens naturbad har tjänligt vatten. Vilket betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.

Tre gånger per badsäsong tas prover på badvattnet. Om vattenproverna visar på otjänligt vatten eller tjänligt med anmärkning följs detta upp med nya vattenprover.

Mer information om badvattenkvalitet – badets klassning samt senaste provtagningsresultaten kommer att finnas tillgängliga på havochvatten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förklaring av vattenkvalitet

Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.

Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt. Att bada i vattnet bedöms inte utgöra någon hälsorisk. Vi följer upp med nya vattenprover.

Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som man kan bli sjuk av, om man sväljer vattnet.