• 2021-04-15 - Pristagare för 2021 utsedda

 • 2021-04-14 - Helena Carlsson tillförordnad kommundirektör 

 • 2021-04-13 - Tierps kommun del av ”lockdown”-kampanj

 • 2021-04-06 - Mer närproducerat serveras i kommunens måltider

 • 2021-04-01 - Tierps kommundirektör byter kommun

 • 2021-03-30 - Partnerskap för blivande lärare
  - partnerskap med lärarstudenter


 • 2021-03-27 - Tierps vaccinationsmärke som gjutet

 • 2021-03-26 - Klimatutmaning har lett till positiva kommunförändringar

 • 2021-03-22 - E-tjänst för träd på kommunal mark

 • 2021-03-19 - Råtalloljespill sprids längs Roslagskusten

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och inflytande

TLN fälls för publicering om kommunföreträdare

Den lokala nyhetskanalen TLN, The Local News Company, klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed i publicering om en av Tierps kommuns företrädare.

Detta framgår av ett beslut i Mediernas etiknämnd. Såväl nämnden som medieombudsmannen konstaterar att TLN och dess ansvariga utgivare har brutit mot god publicistisk sed för att nyhetskanalen inte redovisat tillräcklig grund för sina påståenden. Nämnden säger att detta orsakat kommunens företrädare en ”oförsvarlig publicitetsskada”.

Påverkanskampanj

Onlinekanalen TLN:s publicering, som både Allmänhetens medieombudsman och Mediernas etiknämnd nu granskat, gjordes tidsmässigt i anslutning till vad Tierps kommun uppfattade som en påverkanskampanj. Kampanjen syftade enligt Tierps kommun till att påverka och vilseleda. Detta gjordes av TLN genom insinuationer; utpekanden om brottsliga handlingar och vilseledande information om företrädare för Tierps kommun.

Dessa påståenden presenterades som nyhetsmaterial, men hade tydlig karaktär av åsikter, i syfte att påverka opinionens uppfattning om kommunen.

Fakta medieetik

Mediernas etiknämnd uttalar klander (ogillande) mot mediepubliceringar i tre nivåer. Den klandrade kan av nämnden anses ha grovt brutit, brutit eller åsidosatt god publicistisk sed, där grovt är den hårdaste och åsidosatt är den mildaste graden.