• 2019-06-20 - Förskolan får reviderad läroplan

  • 2019-06-20 - Förskolechefer blir rektorer

  • 2019-06-20 - Arken bygger rehabväxthus

  • 2019-06-17 - 112 anmälda till brandstationsinvigning

  • 2019-06-17 - Kommunfullmäktige i korthet

  • 2019-06-11 - Ny tobakslag från den 1 juli 2019

  • 2019-06-04 - Seniorrehab och träffpunkten Femklövern i ny form

  • 2019-06-04 - Två fastigheter på markanvisning

  • 2019-05-29 - Kommunstyrelsen i korthet

  • 2019-05-29 - Var med och skapa garngraffiti 15 juni

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Vad tycker du om handeln i kommunen?

Under augusti och september kan du bli tillfrågad av konsultföretaget WSP, som vill veta mer om dina köpvanor och din upplevelse av handeln i Tierps kommun. WSP har nämligen fått i uppdrag av Tierps kommun och Tierpsbyggen att göra en handelsutredning, som bland annat ska titta på vilka branscher som idag saknas samt hur konsumenterna ser på tillgången på handeln i kommunen.

Du som medborgare kan komma att bli tillfrågad via telefon eller vid besök i centrala Tierp och vi är mycket tacksamma om du vill bidra med dina synpunkter på hur handeln i Tierps kommun kan bli mer attraktiv. Det går även bra att besvara enkäten här på hemsidan, via länken längst ner på denna sida.

− Flera olika typer av kartläggningar, analyser och studier görs för att undersöka hur handeln i Tierps kommun ser ut och hur den kan stärkas framöver. WSP kommer bland annat analysera hur handeln kan komma att påverkas av planeringen av de cirka 1 000 nya bostäder som är tänkta att byggas i kommunen under de närmsta åren, säger Petra Kessler, näringslivs­utvecklare i Tierps kommun.

Den slutgiltiga rapporten kommer att levereras till kommunen i slutet på oktober. I november presenterar WSP rapporten för handlare i Tierps kommun och därefter finns utredningen att ta del av här på hemsidan. När utredningen är levererad har en extern projektledare i uppdrag att stötta kommunen och Tierpsbyggen i att använda sig av resultatet på bästa sätt och att sprida resultatet av utredningen.

Målsättningen är ett attraktivt och hållbart centrum

Handelsutredningen görs som en del i projektet ”Handelsutveckling i en växande region” där Tierps kommun har sökt och tilldelats projektmedel från Region Uppsala för att kunna genomföra projektet. Detta är ett av tre projekt där kommunen arbetar med att skapa ett attraktivt och hållbart centrum. De två övriga projekten är ”Centrumplan fysiska miljön” som leds av kommunarkitekten där man tittar på hur utemiljön i centrala Tierp kan förbättras samt ”Från Köping till Kärna”, ett projekt som ägs av NIS (Näringsliv i samverkan). Syftet med det projektet är att tillsammans med kommunen, företag, fastighetsägare, lokalbefolkningen och föreningar utveckla Tierps köping till en attraktiv och levande mötes- och handelsplats.

Enkäten avslutades den 9 september.