• 2021-10-13 - Nu blir det lättare att låna på biblioteken

  • 2021-10-12 - Hemtjänst Östra finalister i kompetensgalan Framtidsverket

  • 2021-10-06 - Hur kan vi underlätta din vardag digitalt?

  • 2021-09-29 - KF i korthet 21 september 2021

  • 2021-09-29 - Information om coronaviruset

  • 2021-08-24 - Helena Carlsson kvar som kommundirektör

  • 2021-06-15 - KF i korthet 8 juni 2021

  • 2021-05-28 - Tierps kommun stoppar inköp från Kronfågel

  • 2021-05-28 - Tierp bäst i länet på friluftsliv 2020

  • 2021-05-28 - Miljonsatsning på samarbete kring film i kulturskolan

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Bo, trafik och miljö

Varning - nu blommar jättelokan

Jättelokan är en trädgårdsväxt som spridit sig till naturen och klassas idag som en invasiv art. Det är markägarnas skyldighet att bekämpa jättelokan.

En invasiv art som sprider sig snabbt

Jättelokan är en förvildad prydnadsväxt som har spridit sig över stora delar av södra och mellersta Sverige. Jättelokan klassas idag som en invasiv art, vilket betyder att arten inte är inhemsk, den är väldigt konkurrenskraftig och tränger ut inhemska växtarter och är därför ett hot mot den biologiska mångfalden. Den kan bli 2-4 meter hög och blommar i juli-augusti med stora, vita blomsterställningar i välvd form. Bladen blir upp till en meter breda och roten är pålrot med tillväxtanlag strax över markytan. En planta kan ge upphov till så mycket som 50 000 frön och dessa kan ligga i vila i marken i upp till 10 år. Detta gör att jättelokan sprider sig mycket snabbt och är svår att bli av med.

Varning för växtsaften

Växtsaften hos jätteloka, liksom hos flera andra flockblommiga växter, innehåller furanokumariner som är fototoxiska: när de kommer i kontakt med huden, och därefter med solens UV-ljus, kan de orsaka svårläkta brännsårslika hudskador. Om man får växtsaft på huden ska man tvätta noga och därefter undvika att exponera hudområdet för direkt solsken under minst en vecka.

Bekämpning av jätteloka

För att hindra spridningen bör man slå av stjälkarna innan blommorna har gått i frö. Blomställningarna måste tas bort och förstöras så att inte fröna kan eftermogna och gro. Växten kan svältas ut genom att man kontinuerligt tar bort de ovanjordiska delarna och bestånden kan behöva slås flera gånger om året eftersom plantorna sätter nödskott. Bete fungerar också bra då får och kor gärna äter späda jättelokor. Vill man ta död på växten direkt så måste man förstöra rötterna, antingen genom att kapa pålroten under tillväxtstället eller genom att gräva upp eller fräsa sönder rötterna.

Vid bekämpning av jätteloka är det viktigt att ha skyddande kläder, inklusive handskar och skyddsglasögon, för att undvika att få växtsaft på hud och ögon.

Vem ansvarar för bekämpningen?

Sedan några år tillbaka har alla markägare en skyldighet att bekämpa vissa arter som anses särskilt problematiska. Jättelokan är en av dem. Kommunen bekämpar jättelokan på kommunalt ägd mark.

Hjälp till att rapportera in invasiva arter

Både kommunen och Artdatabanken på SLU ber om allmänhetens hjälp att rapportera in invasiva arter, för att få en bättre bild av hur långt de har spridit sig. Detta kan göras i kommunens e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller genom att kontakta medborgarservice. En invasiv art ska även rapporteras till www.invasivaarter.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster